Obnova a nové využití věžového vodojemu v železniční stanici Opava-východ

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici Opava-východ se však dočkala kvalitní konverze. Přístup z uliční strany umožnil objekt otevřít veřejnosti a dát mu novou náplň – vznikl zde prostor pro výstavy, přednášky i posezení v kavárně. Bez iniciativy dobrovolníků by ovšem tato unikátní stavba dnes již nestála.

  • Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

    Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Památkově chráněný věžový vodojem v železniční stanici Opava-východ z roku 1892, zhotovený z režného cihelného zdiva, vznikl podle typového projektu Severní dráhy císaře Ferdinanda (k. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB). Roku 1941 byla věž zvýšena nástavbou se dvěma nádržemi a omítnuta. Ačkoliv jde o typizovaný projekt KFNB, jeho další vývoj je unikátní a nemá v České republice analogii.

Stav vodárny v roce 2012 Vodárna po obnově v roce 2016 (foto Peringer)

S ukončením parostrojního provozu přestala sloužit i vodárna a stavba několik desetiletí chátrala. Vlastník neměl pro objekt využití, prováděl pouze nezbytnou údržbu a uvažoval o demolici, nakonec však byla památka nabídnuta k prodeji. Koupi vodárny inicioval Ing. Vladimír Peringer, který společně s dalšími dobrovolníky založil obecně prospěšnou společnost Vodárenská věž Opava. Nový vlastník poté přistoupil na základě studie architektů Olega Hamana a Daniela Nováka k obnově památky, která respektovala vodárnu jako historickou stavbu a navrátila ji do podoby poslední stavební fáze. Základní zachovanou hmotu památky představují charakteristická vodárenská věž s kovovým schodištěm a čtyřhrannou nýtovanou nádrží v patře a také vysoký cihlový komín. Doplňující přístavby byly navrženy tak, aby věži nijak nekonkurovaly, ale naopak vytvářely adekvátní hmotu, která přiznává svůj novodobý původ a je současně kvalitní architekturou.

V roce 2016 byla obnova vodárny dokončena. Konverze umožnila zachování kulturní památky, ale zároveň pro ni nalezla nové využití. V interiérech se dnes pod zavěšenými sochami Kurta Gebauera pořádají výstavy a přednášky, návštěvníci mohou posedět v kavárně a na výstavních panelech si připomenout historii a původní funkci objektu.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Ing. Vladimír Peringer

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Kořenov, výtopna železniční stanice, Vánoce 2016 | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která...

Zvláštní ocenění
Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici...

Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná....