Badatelna - dokumentační fondy

Systematicky budujeme a zpřístupňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k památkovému fondu Moravskoslezského kraje.

Provozní doba badatelny pro veřejnost:

Pondělí 13.00 – 16.00

Středa  8.30 – 11.30

Pátek    8.30 – 11.30
(páteční provoz badatelny bude od 20. 10. 2017 do 4. 5. 2018 částečně omezen)

Návštěva badatelny možná pouze po předchozí domluvě, kapacita badatelských míst je omezená. Kontaktujte, prosím, Bc. Šárku Janotovou, telefon 595 133 907; janotova.sarka@npu.cz

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě tvoří materiály, které se týkají kulturních památek, objektů v plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Sbírky jsou budovány od šedesátých let 20. století, zahrnují rozsáhlý soubor obrazové dokumentace (fotoarchiv), sbírku restaurátorských zpráv, stavebněhistorické průzkumy, nálezové zprávy a operativní průzkumy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti ostravského pracoviště, sbírku plánové (projektové) dokumentace, evidenční listy kulturních památek a další součásti sbírky příloh Ústředního seznamu kulturních památek pro Moravskoslezský kraj. K nahlédnutí je také spisová agenda. Informace o části dokumentačních fondů (stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti) lze vyhledat také v elektronickém katalogu Carmen. Část dokumentačních fondů je přístupná v digitální podobě prostřednictvím datového úložiště MIS.

Dokumentační fondy jsou zpřístupněny v souladu s badatelským řádem, jehož součástí je rovněž ceník poskytovaných služeb.  Část dokumentačních fondů (spisová agenda, dokumentace k movitým kulturním památkám apod.) je zpřístupněna s omezením – na základě splnění podmínek daných badatelským řádem a interními předpisy.