Badatelna - dokumentační fondy

Systematicky budujeme a zpřístupňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k památkovému fondu Moravskoslezského kraje.

Ve dnech 17. až 21. 7. je provoz badatelny omezen z důvodu čerpání dovolené. Návštěva je možná na základě předběžné telefonické domluvy v pondělí 13–15 a ve středu 8.30–11.30 hodin. Kontaktujte, prosím, paní H. Kuncovou, tel. 595 133 902; 724 474 540, e-mail kuncova.hana@npu.cz. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba badatelny pro veřejnost:
 

Pondělí 13.00 – 16.00

Středa  8.30 – 11.30

Pátek    8.30 – 11.30

Návštěva badatelny možná pouze po předchozí domluvě, kapacita badatelských míst je omezená. Kontaktujte, prosím, Bc. Šárku Janotovou, telefon 595 133 907; janotova.sarka@npu.cz

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě tvoří materiály, které se týkají kulturních památek, objektů v plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Sbírky jsou budovány od šedesátých let 20. století, zahrnují rozsáhlý soubor obrazové dokumentace (fotoarchiv), sbírku restaurátorských zpráv, stavebněhistorické průzkumy, nálezové zprávy a operativní průzkumy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti ostravského pracoviště, sbírku plánové (projektové) dokumentace, evidenční listy kulturních památek a další součásti sbírky příloh Ústředního seznamu kulturních památek pro Moravskoslezský kraj. K nahlédnutí je také spisová agenda. Informace o části dokumentačních fondů (stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, výstupy vědeckovýzkumné činnosti) lze vyhledat také v elektronickém katalogu Carmen. Část dokumentačních fondů je přístupná v digitální podobě prostřednictvím datového úložiště MIS.

Dokumentační fondy jsou zpřístupněny v souladu s badatelským řádem, jehož součástí je rovněž ceník poskytovaných služeb.  Část dokumentačních fondů (spisová agenda, dokumentace k movitým kulturním památkám apod.) je zpřístupněna s omezením – na základě splnění podmínek daných badatelským řádem a interními předpisy.