Plzeňský kraj má dva kandidáty na titul Historické město roku 2020

Klatovy, náměstí Míru. Kašna

Titul Historické město roku je již tradičně od roku 1995 udělován vítězi Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Za Plzeňský kraj jsou v letošním roce do soutěže nominována města Horažďovice a Klatovy.

Soutěž je pořádána třemi institucemi – Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Obec, která je nositelem ceny, má právo užívat za příslušný rok titul „Historické město roku“. 

Za rok 2020 se v Plzeňském kraji přihlásila města Horažďovice (přihláška) a Klatovy (přihláška).

Hodnocení probíhá ve dvou úrovních: v úrovni krajské (koordinované územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu) a celostátní. V krajských komisích i v komisi celostátní jsou vždy zastoupeni pověření představitelé všech tří zřizovatelů Ceny. Vítěz krajského kola obdrží finanční odměnu a pamětní list. V celostátním kole se následně rozhodne o hlavním vítězi, který se po letošní rok bude moci pyšnit titulem Historické město roku. Čeká jej zajímavá finanční odměna, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Vítěz celostátního kola je každoročně slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Program regenerace MPR a MPZ je nástrojem Ministerstva kultury k podpoře obnovy památek nacházejících se v památkově plošně chráněných územích historických měst České republiky. Předpokladem pro čerpání jeho podpory na obnovu historických objektů je finanční spoluúčast města a vlastníka památky. Soutěž Historické město roku je pořádána za účelem ocenit nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu. V letošním roce je nominováno 36 měst.