Dotace z evropských zdrojů

Evropské strukturální fondy

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu finančních  nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí a jejich regionů, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností, k podpoře zemědělství a zlepšení životního prostředí. Další informace naleznete na stránce věnované financování.

Programové období 2014–2020

EHP a Norské fondy

Finanční mechanismy zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norska, Islandu a Lichtenštejnska (tzv. Norské fondy) – přispívají k snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Stojí mimo politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a nejsou aktivitou Evropské unie. Další informace najdete na webových stránkách ministerstva financí.

programové období 2009–2014

programové období 2004–2009