Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ceny uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena Patrimonium pro futuro má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Počin, který získá nejvíc hlasů v on-line hlasování, obdrží cenu veřejnosti Památky děkují.

PODrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco následující nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2018 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, už teď! 
  • Ve dvaceti čtyřech medailoncích naleznete textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil. Hlasovací tlačítko je pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu, ale předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější texty. Hlasovat totiž můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených! Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán. Hlasovat můžete do pondělí 16. září.
  • Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro 2. října na zámku Lemberk, kde mu bude udělena cena veřejnosti Památky děkují  v podobě křišťálové plakety.
Hrobka řádu augustiniánů v Brně

Hrobka řádu augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně je mimo jiné místem posledního odpočinku opata Johanna Gregora Mendela, zakladatele vědy o genetice a základních...

Monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou...

Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

V rámci projektu Historie v terénu – Litvínovsko se skupina odborníků od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí. Informace široké veřejnosti...

Interiér kostela po celkové obnově (2018)

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže lze bez nadsázky označit za slohově nejčistší secesní sakrální stavbu nejen na našem území, ale i ve střední Evropě. Interiér...

Tyršův most, celkový pohled po obnově, zprava

Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To...

Poutní kostel Klokoty u Tábora

Náročná nástěnná výzdoba interiéru poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie se díky restaurování v letech 2012–2018 navrátila významnou měrou do své barokní podoby....

Fara v Křeči, pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově 2018  | © M. Čermák

Pozoruhodnou obnovou prošel v letech 2016–2018 areál bývalé fary na jižním okraji obce Křeč. Díky vstřícné spolupráci a ochotě vlastníka provést všechny práce tradičním...

Vrcholová socha Panny Marie po restaurování

V roce 2018 byl v Liberci restaurován mariánský sloup, připisovaný Matyáši Bernardu Braunovi a jeho dílně. Jednalo se o náročný úkol, při němž bylo třeba postupovat...

Slavnostní sál ZŠ Komenium po obnově

Budova Základní školy Komenium v sobě ukrývá slavnostní sál s bohatou neorenesanční výmalbou. Prostor však řadu let sloužil jako tělocvična a neudržované výzdobě hrozily...

Müllerova vila v Olomouci po obnově

V letech 2012–2018 proběhla komplexní obnova Müllerovy vily v Olomouci. Obnova probíhala s plným respektem k autentickému architektonickému řešení stavby a kladla...

Kaple Božího hrobu na Petříně po obnově v roce 2019

Park v okolí petřínské rozhledny tvoří společně s kaplí Božího hrobu a kaplemi křížové cesty významný historický celek, který je oblíbeným turistickým cílem i...

Městský dům čp. 97 na náměstí Republiky v Plzni, dvůr objektu

Dům U Černého orla je součástí historického centra Plzně již od 17. století. Během druhé poloviny 20. století však objekt neměl využití a dlouhá desetiletí chátral....

Mariánský sloup na Palackého náměstí v Poličce po obnově, detail hlav andílků

Mariánský sloup v Poličce se řadí k nejcennějším památkám svého druhu u nás. Po roce 2011 proběhlo restaurování této národní kulturní památky, podložené podrobným...

Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...

V jádru středověký měšťanský dům v Křišťanově ulici čp. 34 stojí naproti hlavnímu vstupu do děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Při přípravě celkové rehabilitace...

Vodárenská věž v Praze na Letné po obnově v roce 2019 | © Viktor Čáp

V roce 2018 proběhla obnova vodárenské věže z roku 1888. Při všech stavebních pracích v historické budově se postupovalo velmi šetrně a přípravě i realizaci stavby byla...

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Na antependiu kryjícím menzu byla odhalena původní malba květinového dekoru

Během restaurování oltáře sv. Anny došlo k několika překvapivým zjištěním. Jedním z nich byl nález figurálních maleb sv. Mikuláše. Jde o dílo chrudimského raně barokního...

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zámek ve Svojšíně, hlavní průčelí a terasa

Obec Svojšín se dlouhodobě věnuje obnově zdejšího zámku. Systematická záchrana původně značně devastovaného areálu je navíc spojena s prezentací hodnot vzniklých na...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Dřevěnka v Úpici, lokál s kamny po obnově

Roubená stavba byla na počátku 21. století ve zcela havarijním stavu a zdálo se, že její zkáza je neodvratná. Po devíti letech náročné komplexní obnovy však byla 21....

Žebrák, sousoší sv. Jana Nepomuckého u kostela Sv. Vavřince s mřížovým litinovým oplocením po restaurování v roce 1971 | © archiv NPÚ

Po několika desetiletích se sousoší sv. Jana Nepomuckého navrátilo na své původní místo u kostela sv. Vavřince. Prezentaci originálu zde umožnil speciální ochranný...

Zlín, Památník T. Bati, stav po celkové obnově

Památník Tomáše Bati je jednou z nejvýznačnějších veřejných budov z konstruktivistického období meziválečného rozvoje města Zlína. Řadu let nesl označení Dům umění a...