Památky děkují

O vítězi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost. Cenu získává počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze základních kategorií: obnova památky; restaurování; památková konverze; objev, nález roku; prezentace a popularizace; záchrana památky; příkladná správa a prezentace památkových objektů.

Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce NPÚ Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Laureáti k ceně a diplomu získají také roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

V roce 2015 se mohla do hodnocení poprvé zapojit i veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vybírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získává cenu veřejnosti Památky děkují.

Podrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží.
  • Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie Památky děkují budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.
  • Online hlasování Památky děkují probíhá od 16. června do 30. září 2021.
Celkový pohled na rekreační areál po obnově

Koupaliště a sluneční lázně Dachova jsou unikátní stavbou nedaleko Hořic. Dominantou areálu z roku 1925 je bazén a dlouhá dřevěná budova na kamenné podezdívce. Vzhledem...

Schubertova vila po obnově

Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké textilní továrny, podle návrhu proslulé drážďansko-liberecké kanceláře...

Nejmladší Boží hrob na našem území se nacházel dlouhodobě v neutěšeném stavu. Doslova pět minut po dvanácté si objekt od římskokatolické církve pronajalo město Liberec a...

Karel Dvořák, reliéf pražské pobočky Brněnské banky, Zemědělství, 1923–1924

Renata Skřebská zdokumentovala systematickým terénním a archivním výzkumem architektonickou plastiku s tematikou práce v České republice. Výsledky výzkumů jsou dostupné...

Výstava O městě, krajině, umění

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea moderního umění...

Náhled do expozice muzea

V budově bývalé odpadní přádelny Karl Bienert jr. vzniklo a stále se rozrůstá Jizerskohorské technické muzeum. Jedná se o výjimečně zachovaný tovární areál s řadou...

Jídelna Libušín po obnově získala zpět svou barevnost a výraz z přelomu 19. a 20. století

Jídelnu Libušín, která je součástí areálu národní kulturní památky Pustevny, fatálně poškodil v březnu 2014 požár. Za průběžných průzkumů torza a doplňujících nálezů z...

Pohled na správní budovu po obnově

Areál bývalé keramičky v obci Kravsko se mezi lety 2017–2020 proměnil na penzion a místo pořádání společenských akcí. Historický soubor původně obytných, hospodářských a...

Divadelní jeviště

V roce 2020 byla dokončena rozsáhlá obnova a funkční proměna barokního měšťanského domu na Masarykově náměstí v Třeboni. Vlastníkovi Ing. Alexandru Korbovi se ve...

Interiér po obnově

Provozovna někdejšího železářství firmy „Koula a syn“ prošla na přelomu let 2019 a 2020, více než tři čtvrtě století od svého zřízení, celkovou obnovou. Nový nájemce,...

Oslavanský zámek ve vlastnictví města je architektonický komplex s bohatou historií. V jeho suterénních prostorech byla v roce 2020 vybudována expozice, která...

Během revitalizace části prostor barokního kláštera na Velehradě, ve kterých se v současné době nachází gymnázium, našli archeologové pozůstatky středověkých stavebních...

Původně hrad z 13. století přestavěný na renesanční zámek možná skrývá ještě mnohá překvapení. Jedno z nich vyšlo na světlo v loňském roce. Před poměrně běžnou obnovou...

Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi...

Bašta č. 8 je součástí městské fortifikace budované postupně v rozmezí 13.–15. století a nachází se v pohledově výrazném západním úseku opevnění. Před obnovou byla z...

Interiér budovy po obnově

Sídlo Elektrických podniků bylo svého času největší administrativní budovou v Praze. Patří mezi vynikající stavby z období první republiky, reprezentuje technické...

Stará táborská radnice z přelomu 15. a 16. století patří mezi nejvýznamnější historické radnice v České republice. Z iniciativy pracovníků Městského úřadu v Táboře byl...

Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20....

Kostel sv. Mikuláše se díky restaurátorskému zásahu v roce 2020 zařadil mezi nejvýznamnější památky podhůří Doupovských hor. Oblast byla výrazně zasažena poválečnou...

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v Roztokách, která...

Po rekonstrukci

Poličský most je zástupcem poměrně běžné produkce přelomu 19. a 20. století, která však bohužel v současnosti mizí pro své nevyhovující parametry. V roce 2019 byl proto...

K symbolům osobní dopravy na Brněnské přehradě patřila od 50. let 20. století loď s názvem Moskva, která po navázání spolupráce Brna s americkým městem v roce 1992...

Na sklonku roku 2019 započala komplexní oprava interiéru zámeckého kostela v Lánech. Iniciovala ji Správa Pražského hradu, pod niž kostel coby součást letního...

V letech 2019–2020 provedl tým restaurátorů Jakuba Hamsíka, Jáchyma Krejči a akademické malířky Evy Skarolkové náročnou obnovu rozměrného oltářního plátna Nanebevzetí...

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou výzdobou...

Monumentální gotická cihelná stavba ze 14. století stojící v centru města prošla v letech 2019–2020 náročnou obnovou. Na základě nově provedených průzkumů byl objekt za...

Tento hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice a představuje unikát i v rámci střední Evropy. Před zásahem se nacházel v téměř havarijním...

Město Cheb uspořádalo sérii řemeslných dílen, na nichž se veřejnost včetně dětí detailně seznámila s historickými stavebními postupy. V rámci veřejných akcí od podzimu...

Areál venkovské usedlosti čp. 285 tvoří obytná chalupa, výminek s ovčínem, chlévem a komorou pod jednou střechou, další samostatný chlév a komora. Objekt je datován do...

V uplynulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce tzv. Mederova domu v Žatci, jedné z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Budova, která je...

Kostel po obnově

Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech se v roce 2009 odvážně pustil do záchrany jednoho ze dvou nejstarších kostelů na území Karlových Varů. Zakoupil...

Při archeologickém průzkumu u obce Ostrov, v místech výstavby rychlostní komunikace R35, byla v roce 2019 objevena čtyřboká studna zhotovená z dubového dřeva. Následný...

Donedávna nikdo netušil, že drobný patrový měšťanský dům v českokrumlovské Masné uličce ukrývá jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně...

Koncem minulého roku byla dokončena první etapa rekonstrukce roubené chalupy v obci Trnová v Plzeňském kraji. Stavení ze sklonku 18. století bylo již na pokraji zániku a...