Památky děkují

O vítězi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost. Cenu získává počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ceny uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena Patrimonium pro futuro má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Počin, který získá nejvíc hlasů v on-line hlasování, obdrží cenu veřejnosti Památky děkují.

Podrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží.
  • Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie Památky děkují budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.
  • Online hlasování Památky děkují probíhá od 16. června do 30. září 2021.
Celkový pohled na rekreační areál po obnově

Koupaliště a sluneční lázně Dachova jsou unikátní stavbou nedaleko Hořic. Dominantou areálu z roku 1925 je bazén a dlouhá dřevěná budova na kamenné podezdívce. Vzhledem...

Schubertova vila po obnově

Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké textilní továrny, podle návrhu proslulé drážďansko-liberecké kanceláře...

Nejmladší Boží hrob na našem území se nacházel dlouhodobě v neutěšeném stavu. Doslova pět minut po dvanácté si objekt od římskokatolické církve pronajalo město Liberec a...

Karel Dvořák, reliéf pražské pobočky Brněnské banky, Zemědělství, 1923–1924

Renata Skřebská zdokumentovala systematickým terénním a archivním výzkumem architektonickou plastiku s tematikou práce v České republice. Výsledky výzkumů jsou dostupné...

Výstava O městě, krajině, umění

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea moderního umění...

Náhled do expozice muzea

V budově bývalé odpadní přádelny Karl Bienert jr. vzniklo a stále se rozrůstá Jizerskohorské technické muzeum. Jedná se o výjimečně zachovaný tovární areál s řadou...

Jídelna Libušín po obnově získala zpět svou barevnost a výraz z přelomu 19. a 20. století

Jídelnu Libušín, která je součástí areálu národní kulturní památky Pustevny, fatálně poškodil v březnu 2014 požár. Za průběžných průzkumů torza a doplňujících nálezů z...

Pohled na správní budovu po obnově

Areál bývalé keramičky v obci Kravsko se mezi lety 2017–2020 proměnil na penzion a místo pořádání společenských akcí. Historický soubor původně obytných, hospodářských a...

Divadelní jeviště

V roce 2020 byla dokončena rozsáhlá obnova a funkční proměna barokního měšťanského domu na Masarykově náměstí v Třeboni. Vlastníkovi Ing. Alexandru Korbovi se ve...

Interiér po obnově

Provozovna někdejšího železářství firmy „Koula a syn“ prošla na přelomu let 2019 a 2020, více než tři čtvrtě století od svého zřízení, celkovou obnovou. Nový nájemce,...

Oslavanský zámek ve vlastnictví města je architektonický komplex s bohatou historií. V jeho suterénních prostorech byla v roce 2020 vybudována expozice, která...

Během revitalizace části prostor barokního kláštera na Velehradě, ve kterých se v současné době nachází gymnázium, našli archeologové pozůstatky středověkých stavebních...

Původně hrad z 13. století přestavěný na renesanční zámek možná skrývá ještě mnohá překvapení. Jedno z nich vyšlo na světlo v loňském roce. Před poměrně běžnou obnovou...

Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží. Foto: O. Anlauf

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi...

Bašta č. 8 je součástí městské fortifikace budované postupně v rozmezí 13.–15. století a nachází se v pohledově výrazném západním úseku opevnění. Před obnovou byla z...

Interiér budovy po obnově

Sídlo Elektrických podniků bylo svého času největší administrativní budovou v Praze. Patří mezi vynikající stavby z období první republiky, reprezentuje technické...

Stará táborská radnice z přelomu 15. a 16. století patří mezi nejvýznamnější historické radnice v České republice. Z iniciativy pracovníků Městského úřadu v Táboře byl...

Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20....

Kostel sv. Mikuláše se díky restaurátorskému zásahu v roce 2020 zařadil mezi nejvýznamnější památky podhůří Doupovských hor. Oblast byla výrazně zasažena poválečnou...

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v Roztokách, která...

Po rekonstrukci

Poličský most je zástupcem poměrně běžné produkce přelomu 19. a 20. století, která však bohužel v současnosti mizí pro své nevyhovující parametry. V roce 2019 byl proto...

K symbolům osobní dopravy na Brněnské přehradě patřila od 50. let 20. století loď s názvem Moskva, která po navázání spolupráce Brna s americkým městem v roce 1992...

Na sklonku roku 2019 započala komplexní oprava interiéru zámeckého kostela v Lánech. Iniciovala ji Správa Pražského hradu, pod niž kostel coby součást letního...

V letech 2019–2020 provedl tým restaurátorů Jakuba Hamsíka, Jáchyma Krejči a akademické malířky Evy Skarolkové náročnou obnovu rozměrného oltářního plátna Nanebevzetí...

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou výzdobou...

Monumentální gotická cihelná stavba ze 14. století stojící v centru města prošla v letech 2019–2020 náročnou obnovou. Na základě nově provedených průzkumů byl objekt za...

Tento hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice a představuje unikát i v rámci střední Evropy. Před zásahem se nacházel v téměř havarijním...

Město Cheb uspořádalo sérii řemeslných dílen, na nichž se veřejnost včetně dětí detailně seznámila s historickými stavebními postupy. V rámci veřejných akcí od podzimu...

Areál venkovské usedlosti čp. 285 tvoří obytná chalupa, výminek s ovčínem, chlévem a komorou pod jednou střechou, další samostatný chlév a komora. Objekt je datován do...

V uplynulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce tzv. Mederova domu v Žatci, jedné z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Budova, která je...

Kostel po obnově

Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech se v roce 2009 odvážně pustil do záchrany jednoho ze dvou nejstarších kostelů na území Karlových Varů. Zakoupil...

Při archeologickém průzkumu u obce Ostrov, v místech výstavby rychlostní komunikace R35, byla v roce 2019 objevena čtyřboká studna zhotovená z dubového dřeva. Následný...

Donedávna nikdo netušil, že drobný patrový měšťanský dům v českokrumlovské Masné uličce ukrývá jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně...

Koncem minulého roku byla dokončena první etapa rekonstrukce roubené chalupy v obci Trnová v Plzeňském kraji. Stavení ze sklonku 18. století bylo již na pokraji zániku a...