Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ceny uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena Patrimonium pro futuro má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Počin, který získá nejvíc hlasů v on-line hlasování, obdrží cenu veřejnosti Památky děkují.

Podrobně o on-line HLASOVÁNÍ

  • Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží.
  • Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie Památky děkují budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen 14. října v Národním muzeu v Praze.
  • Hlasování končí 15. srpna 2020. Udělit lze pouze jeden hlas.

V roce 2008 došlo v Lenešicích k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Krátce poté bylo založeno občanské sdružení,...

Záchrana kopaničářské Janúšovy chalupy v Žítkové

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp....

Boční pohled na zámek po obnově

Podobu zámku Bon Repos negativně poznamenalo působení armády, která jej užívala během druhé poloviny 20. století. Situace se změnila v roce 2004, kdy památka získala...

Restaurovaná kaple v zámku

Zámek v Kolodějích nad Lužnicí, situovaný jen několik desítek metrů od koryta řeky, byl roku 2002 zasažen tisíciletou povodní, která významně poškodila statiku zámku a...

Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera,...

Křížová cesta před a po restaurování

V roce 2001 zahájilo Muzeum umění Olomouc výstavou Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci sérii tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty si kladou za...

Při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938 Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Emmy Meisel, jejímž hlavním posláním byla prezentace současných...

Pozdně gotické věžové sanktuárium umístěné ve farním kostele sv. Mikuláše ve Znojmě patří v rámci našeho památkového fondu k nejkvalitnějším příkladům monumentální...

Restaurované nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše

V jádře románský potvorovský kostel patří k nejstarším církevním památkám na našem území. Roku 1898, kdy do interiéru kostela pronikl blesk a napáchal značné škody, byly...

Nádraží Martinice

Železniční stanice Martinice v Krkonoších představuje unikátně dochovaný areál, dokumentující v neobyčejné úplnosti systém řízení a zabezpečení provozu na železnici...

Zámek v Hlavňovicích na Klatovsku vznikl v druhé polovině 17. století nejpravděpodobněji jako barokní novostavba na místě středověké tvrze. V letech socialismu památka...

Raně renesanční stavba označovaná jako Solnice je jednou z hlavních dominant historického jádra Českých Budějovic, byla však dlouhodobě z větší části bez využití a...

Pohled na ateliér po obnově

Škola architektury AVU prošla v roce 2019, bezmála sto let od své výstavby a otevření, celkovou obnovou. Zvláštností rekonstrukce bylo, že základní koncept obnovy...

Lázeňská kolonáda Luhačovice po

Centrem Lázeňského náměstí i dění v Luhačovicích jsou Malá a Velká kolonáda s prameny a halou Vincentka. Současnou podobu areálu vtiskl pozdně funkcionalistický návrh...

Kaple v Zadním Arnoštově po obnově

Na kopci u obce Zadní Arnoštov stojí menší kaplička protaženého čtvercového půdorysu. Umístění v těsné blízkosti silnice se projevilo na jejím nedobrém stavu. V roce...

Stav po obnově roku 2018

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19....

V roce 2019 byla dokončena obnova renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jde o jednu z nejcennějších zámeckých staveb na severní Moravě, s ojedinělou figurální...

Mimořádný objev pozůstatků hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku navazuje na záchranný archeologický výzkum, při němž byly na stejném místě v letech...

Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha, zajímavý projev romantické architektury 19. století, je autenticky dochovanou stavbou, která neodmyslitelně patří do krajinného...

Dřevěný řeckokatolický kostel sv. Mikuláše je ojedinělou sakrální památkou, přestěhovanou ze severovýchodního Slovenska. Kostel byl postaven v 17. století ve slovenské...

Sloupová síň Městského muzea Hořice

Po dvouleté celkové rekonstrukci budovy byla v dubnu 2019 v Městském muzeu v Hořicích otevřena nová stálá expozice Od kamene k soše. Rozsáhlá obnova vrátila objektu jeho...

Dvorek se štětovou dlažbou

Obnova měšťanského domu čp. 17 v městské památkové rezervaci v Příboře je výjimečná přístupem majitelů i nečekanými objevy. Rodina Korčákova zakoupila zchátralý a...

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě je od roku 2008 národní kulturní památkou. Vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se o stavbu příkladným způsobem...