O titul Historické město roku 2020 zabojuje za Plzeňský kraj město Horažďovice

Horažďovice, Mírové náměstí. Foto: Radka Kočí, Městský úřad Horažďovice

Město Horažďovice postoupilo do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2020. Titul je již tradičně od roku 1995 udělován vítězi Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

Celostátnímu kolu předchází hodnocení na krajské úrovni. Za Plzeňský kraj se v loňském roce přihlásila města Klatovy a Horažďovice (o nominacích a soutěži jsme již informovali v naší dřívější zprávě). Těsným vítězem krajského kola se dne 5. února t. r. stalo město Horažďovice. Vítěz celostátního kola bude vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Horažďovice byly povýšeny na město v roce 1292. Rozloha horažďovické městské památkové zóny, vyhlášené v roce 1992, je 398 011,2 m². Na jejím území se nachází 38 rozmanitých kulturních památek, které jsou dokladem vývoje města od středověku. Mezi nejvýznamnější památky patří původem gotické domy, zbytky historického opevnění, zámecký komplex provázaný s historickým jádrem města, kostel sv. Petra a Pavla s budovou děkanství, masné krámy, vodní mlýn, mariánský sloup, kulisová branka a řada dalších. Žádná z památek na území památkové zóny se nenachází v havarijním stavu či bez využití. Kontinuálně probíhá obnova a restaurování jak kulturních památek, tak i objektů nacházejících se v památkově plošně chráněném území, za podpory města a prostřednictvím státních dotačních programů. Kromě dlouhodobé příkladné realizace programu regenerace porota ocenila mimořádné úspěchy v oblasti obnovy kulturních památek a objektů MPZ v roce 2020. Mezi nejvýznamnější patří restaurátorská obnova nově objevené hodnotné nástropní malby Merkur a Hersé v zámecké věži, zpřístupnění a vhodné využití věže, obnova a zpřístupnění zahrady pod zámkem a rehabilitace hlavního průčelí domu č. p. 19 na Mírovém náměstí.

 

Ani klatovské památky však nepřišly z hlediska ocenění zkrátka. V pátek 5. 2. t. r. proběhlo krajské kolo soutěže Památka roku 2020. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. V kategorii „velká rekonstrukce“ (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) za Plzeňský kraj zvítězila obnova jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, která postupuje do celostátního kola. Horažďovice obsadily první místo v kategorii „malá rekonstrukce“ (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) za restaurování vnitřních omítkových vrstev s nástropní malbou Merkur a Hersé v zámecké věži.

Vítěz bude oznámen ve dnech 24. – 27. března t. r. na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které je vyhlašovatelem soutěže.