ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

O titul Historické město roku 2020 zabojuje za Plzeňský kraj město Horažďovice

Horažďovice, Mírové náměstí. Foto: Radka Kočí, Městský úřad Horažďovice

Město Horažďovice postoupilo do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2020. Titul je již tradičně od roku 1995 udělován vítězi Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

Celostátnímu kolu předchází hodnocení na krajské úrovni. Za Plzeňský kraj se v loňském roce přihlásila města Klatovy a Horažďovice (o nominacích a soutěži jsme již informovali v naší dřívější zprávě). Těsným vítězem krajského kola se dne 5. února t. r. stalo město Horažďovice. Vítěz celostátního kola bude vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Horažďovice byly povýšeny na město v roce 1292. Rozloha horažďovické městské památkové zóny, vyhlášené v roce 1992, je 398 011,2 m². Na jejím území se nachází 38 rozmanitých kulturních památek, které jsou dokladem vývoje města od středověku. Mezi nejvýznamnější památky patří původem gotické domy, zbytky historického opevnění, zámecký komplex provázaný s historickým jádrem města, kostel sv. Petra a Pavla s budovou děkanství, masné krámy, vodní mlýn, mariánský sloup, kulisová branka a řada dalších. Žádná z památek na území památkové zóny se nenachází v havarijním stavu či bez využití. Kontinuálně probíhá obnova a restaurování jak kulturních památek, tak i objektů nacházejících se v památkově plošně chráněném území, za podpory města a prostřednictvím státních dotačních programů. Kromě dlouhodobé příkladné realizace programu regenerace porota ocenila mimořádné úspěchy v oblasti obnovy kulturních památek a objektů MPZ v roce 2020. Mezi nejvýznamnější patří restaurátorská obnova nově objevené hodnotné nástropní malby Merkur a Hersé v zámecké věži, zpřístupnění a vhodné využití věže, obnova a zpřístupnění zahrady pod zámkem a rehabilitace hlavního průčelí domu č. p. 19 na Mírovém náměstí.

 

Ani klatovské památky však nepřišly z hlediska ocenění zkrátka. V pátek 5. 2. t. r. proběhlo krajské kolo soutěže Památka roku 2020. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. V kategorii „velká rekonstrukce“ (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) za Plzeňský kraj zvítězila obnova jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, která postupuje do celostátního kola. Horažďovice obsadily první místo v kategorii „malá rekonstrukce“ (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) za restaurování vnitřních omítkových vrstev s nástropní malbou Merkur a Hersé v zámecké věži.

Vítěz bude oznámen ve dnech 24. – 27. března t. r. na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které je vyhlašovatelem soutěže.

Související zprávy

Plzeňský kraj má dva kandidáty na titul Historické město roku 2020

6. 1. 2021

Titul Historické město roku je již tradičně od roku 1995 udělován vítězi Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)...