ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Plzeňský kraj má dvě památky nominované na udělení ceny Patrimonium pro futuro

Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2019 byly plzeňským pracovištěm NPÚ nominovány dva počiny v oblasti památkové péče. Veřejnost může online hlasováním rozhodnout o vítězi zvláštní ceny Památky děkují.

Jako každý rok, tak i v letošním roce byli představeni kandidáti na udělení ceny Patrimonium pro futuro. Cílem ceny, udělované od roku 2014 Národním památkovým ústavem, je zhodnotit a ocenit pozitivní příklady a počiny v oblasti památkové péče. Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Veřejnost má možnost podpořit kterýkoliv z návrhů a zvolit vítěze zvláštní ceny Památky děkují. 

Územní odborná pracoviště navrhují každoročně po dvou kandidátech. Za Plzeňský kraj byli NPÚ, ÚOP v Plzni, v letošním roce nominováni:

  • restaurátoři MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf, a to v kategorii Obnova památky, restaurování, za restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Potvorově,
  • Pavel Bambásek, vlastník zámku Hlavňovice, v kategorii Záchrana památky.

 

Pavel Bambásek zakoupil zámek Hlavňovice (okres Klatovy) v roce 2015 v havarijním stavu. Zámek byl postaven nejspíše na místě bývalé tvrze před rokem 1681 a přestavěn v závěru 18. století. Náleží k němu bývalá zámecká kaple, sýpka, čeledník, chlévy, hospodářský objekt, stodola a park. Areál byl dříve využíván k hospodářským účelům a vlivem dlouhodobě zanedbané údržby se zámek a některé hospodářské budovy ocitly na seznamu ohrožených památek. Novému vlastníkovi se v letech 2016-2020 podařilo obnovit střešní plášť zámku, propadlé stropy a stavební výplně a zajistit tak objekt proti dalšímu chátrání. V letošním roce je plánováno dokončit základní zajištění objektu a následně zahájit rekonstrukci interiérů. Po dokončení rekonstrukce bude zámek i park zpřístupněn široké veřejnosti.

 

Restaurátoři MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf provedli odbornou obnovu středověkých figurálních nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Potvorově (okres Plzeň-sever). Unikátní románský kostel byl postaven asi v poslední třetině 12. století, později doplněn přístavbami a částečně upraven. Malby pocházejí ze dvou historických fází, románské z období kolem roku 1250 a gotické z druhé poloviny 15. století. Objeveny byly v důsledku poškození omítek bleskem v roce 1898. Po průzkumu v roce 2016 bylo zahájeno restaurování; práce trvaly tři roky. Kostel patří k nejstarším církevním památkám na našem území a spolu s dochovanou malířskou výzdobou se řadí mezi přední sakrální objekty západních Čech.

 

 

Obě tyto nominace včetně fotografické dokumentace jsou publikovány na adrese: https://www.npu.cz/pamatky-dekuji, kde může veřejnost online hlasováním podpořit svého favorita. Hlasovat lze do 15. srpna. Ceny budou slavnostně předány 14. října v Národním muzeu v Praze.

Kontakt: Jaroslava Kováčová, redaktor, kovacova.jaroslava@npu.cz, tel. 603100818

Fotografie ke stažení