Přednáška: Kapitoly z prezentace archeologie I.

Dne 20. června 2023 se od 16 hod. uskuteční

šestá z přednášek jarního bloku nového přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni Minulostí kolem nás:

Kapitoly z prezentace archeologie I.

 

Archeologické profilování aneb Archeobedýnka • Exkurze a naučná stezka – formy prezentace archeologických lokalit • Šibenice u Přimdy – příklad dobré prezentační praxe?

 

Seriózně i odlehčeně podané tuzemské i zahraniční příklady prezentace archeologických témat a lokalit, způsoby prezentace a některé problémy s ní spojené. V této přednášce bude představen příběh jedné netradiční edukační pomůcky, na příkladu dvou západočeských lokalit dokumentován způsob prezentace archeologie a historie prostřednictvím exkurze i naučné stezky a třetí částí pak bude ukázkou toho, že ne vždy se vše povede tak, jak by mělo…

 

Přednášet bude Mgr. Petr Sokol, ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni.

plakát ke stažení