Veřejný přednáškový cyklus Minulostí kolem nás / jaro 2023

V úterý 4. dubna startuje jarní přednáškový cyklus pro veřejnost, který pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (NPÚ, ÚOP v Plzni).

Cílem přednáškového cyklu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s naším kulturním dědictvím v jeho různorodosti, a to napříč dějinnými obdobími a oblastmi činností památkové péče. Složení přednášek je proto tematicky pestré. Posluchačům bude umožněno nahlédnout „pod pokličku“ a dozvědět se, jaké všechny činnosti stojí za výsledky konkrétního zjistění. Přednášet budou odborní pracovníci plzeňského pracoviště NPÚ.

Přednášky budou probíhat ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce, sídla ÚOP v Plzni, v Prešovské ul. 7, pravidelně první a třetí úterý v měsíci, vyjma letních prázdnin a zimních měsíců. Začátek přednášek bude od 16 hodin, vstup volný.

 

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK:

  • 4. dubna 2023

Mgr. Petr Sokol | Obléhání Plzně 1433-1434 (lokalizace husitských táborů)

V letech 1433-1434 obléhali husité více než devět měsíců město Plzeň. I přesto, že detailní informace o průběhu a způsobu obléhání byly brzy a relativně detailně zaznamenány, zejména prostorové vztahy této významné historické události zůstávají téměř neznámé. Přednáška seznámí s pokusem o co možná největší zpřesnění lokalizace a určení vzhledu prvků obléhání, jejich souvislostí s průběhem operace a také s postupem hledání odpovědi na otázku, v jaké části zázemí středověké Plzně se tehdejší události odehrávaly a kam je tento prostor lokalizován v rámci současného města.

 

  • 18. dubna 2023

PhDr. Filip Kasl | Záhadné archeologické lokality na horní Berounce

Přednáška bude věnována výsledkům výzkumů oddělení archeologie plzeňského pracoviště NPÚ, prováděných v rámci jeho vědeckovýzkumné činnosti. Zaměřily se na území přírodního parku Horní Berounka. Část zde zkoumaných lokalit se vyznačuje nejasnou historií, případně není či do nedávna nebyl znám jejich účel ani doba vzniku. Pozornost bude dále detailně věnována výsledkům archeologických výzkumů zaniklé středověké vesnice Zábělá a okolí zříceniny hradu Věžka.

 

  • 2. května 2023

Mgr. Karel Foud | Dopad spojeneckých náletů na plzeňský domovní fond

Dva útoky britského letectva v dubnu a květnu 1943, kdy byly místo závodu Škoda zasaženy Dobřany a Radčice. Bomby určené k likvidaci protektorátní zbrojní výroby zabíjely, ničily civilní majetek a na tváři obou lokalit zanechaly stopy na dlouhá desetiletí. Mluvené slovo doprovodí prezentace množství dobových fotografií, které pro dokreslení doplní záběry stejných míst v současnosti.

 

  • 16. května 2023

Mgr. Marcela Waldmannová, Mgr. Jarmila Skružná | o konopí a růžích – výpověď klášterní jímky

Přednáška doplní výstavu Klášter Plasy: příběh barokní jímky o archeologickém výzkumu jímky v někdejším klášteře. Představí metodu výzkumu a pestrou škálu získaných nálezů, které byly v uplynulém období předmětem mezioborové spolupráce přírodních a historických věd. Přednášející seznámí podrobněji s interpretací výsledků archeobotanické a pylové analýzy. O čem nálezy vypovídají? Dokládají nám to, co již o barokních klášterních zahradách a dobové kuchyni víme, anebo přináší nová zjištění?

 

  • 6. června 2023

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. | Proměny středověké módy

Jak vypadala móda vrcholného středověku v Evropě a v Čechách? Popularizační přednáška na téma historie módy a oděvu přiblíží skladbu ošacení a jeho střihové řešení v období 13. až 15. století. Současně představí i významné dochované oděvy z dané doby a archeologické nálezy s původem ze středověkých šatníků. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i experimentální ukázky krejčovských a textilních technologií vrcholného středověku.

 

20. června 2023

Mgr. Petr Sokol | Kapitoly z prezentace archeologie I.

Archeologické profilování aneb Archeobedýnka • Exkurze a naučná stezka – formy prezentace archeologických lokalit • Šibenice u Přimdy – příklad dobré prezentační praxe?

Seriózní i odlehčeně podané tuzemské i zahraniční příklady prezentace archeologických témat a lokalit, způsoby prezentace a některé problémy s ní spojené. V této přednášce bude představen příběh jedné netradiční edukační pomůcky, na příkladu dvou západočeských lokalit dokumentován způsob prezentace archeologie a historie prostřednictvím exkurze i naučné stezky a třetí částí pak bude ukázka toho, že ne vždy se vše povede tak, jak by mělo…

 

 

Kdy: vždy od 16:00 hodin

Kde: sklepení domu U Zlatého slunce, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Plakát akce ke stažení