Přednáška: Záhadné archeologické lokality na Horní Berounce

Dne 18. dubna 2023 se od 16 hod. uskuteční

druház přednášek jarního bloku nového přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni Minulostí kolem nás:

Záhadné archeologické lokality na Horní Berounce.
 

Přednáška bude věnována výsledkům výzkumů oddělení archeologie plzeňského pracoviště NPÚ, prováděných v rámci jeho vědeckovýzkumné činnosti. Zaměřily se na lokality přírodního parku Horní Berounka. Část zde zkoumaných lokalit se vyznačuje nejasnou historií, případně není či do nedávna nebyl znám jejich účel ani doba vzniku. Pozornost bude dále detailně věnována výsledkům archeologických výzkumů zaniklé středověké vesnice Zábělá a okolí zříceniny hradu Věžka.

Přednášet bude PhDr. Filip Kasl, archeolog ÚOP v Plzni.

 

>> Plakát ke stažení <<