Přednáška: Obléhání Plzně 1433–1434 (lokalizace husitských táborů)

Dne 4. dubna 2023 se od 16 hod. uskuteční

první z přednášek jarního bloku nového přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni Minulostí kolem nás:

Obléhání Plzně 1433–1434 (lokalizace husitských táborů).
 

V letech 1433–1434 obléhali husité více než devět měsíců město Plzeň. I přesto, že detailní informace o průběhu a způsobu obléhání byly brzy a relativně detailně zaznamenány, zejména prostorové vztahy této významné historické události zůstávají téměř neznámé. Přednáška seznámí s pokusem o co možná největší zpřesnění lokalizace a určení vzhledu prvků obléhání, jejich souvislostí s průběhem operace a také s postupem hledání odpovědi na otázku, v jaké části zázemí středověké Plzně se tehdejší události odehrávaly a kam je tento prostor lokalizován v rámci současného města.

Přednášet bude Mgr. Petr Sokol, ředitel ÚOP v Plzni.

 

>> Plakát ke stažení <<