Věda a výzkum

Naše vědecké projekty a úkoly jsou financované Ministerstvem kultury ČR (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI a Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – DKRVO).