Odborná knihovna a studovna

Odborná knihovna a studovna disponuje zhruba 29 000 svazky a odebírá 19 titulů periodik (např. Architekt, Zprávy památkové péče, Restauro, Vlastivědný věstník moravský aj.).

Ačkoliv se fond knihovny může zdát malý, obsahově má velice široké rozpětí. Nalezneme v něm literaturu se zaměřením na památkovou péči, architekturu, zahradní architekturu, archeologii, historii a příbuzné obory. Významnou součást fondu tvoří regionální tituly zaměřené na historii a současnost jednotlivých míst, vesnic a památek v Jihomoravském kraji, a především brunensia (= literatura s tématem města Brna).

Externím návštěvníkům je fond knihovny k dispozici pouze prezenčně. Zaměstnancům NPÚ, ÚOP v Brně lze absenčně půjčovat pouze ty dokumenty z knihovního fondu, které jsou k tomu určeny. Prezenčně se půjčuje pouze zvlášť vyčleněný fond příručního charakteru, stejně jako jednotlivá čísla časopisů a fotografie z tzv. starého fotoarchivu.

Výpůjční lhůta se určuje podle charakteru dokumentu. Základní výpůjční doba u knih jsou 2 měsíce s možností prodloužení, časopisy se půjčují pouze do studovny. Knihovní fond je uživatelům přístupný v katalogu na webových stránkách Národního památkového ústavu a také ve staré kartotéce v knihovně, která je stále ještě vedena. Výpůjčky našim zaměstnancům i externím uživatelům poskytujeme zdarma.

Elektronický katalog

odborné knihovny obsahuje všechny přírůstky (monografie i periodika) od roku 2006. V současné době elektronicky zpracovány 2/3 fondu, probíhá rekatalogizace. Naleznete zde články s tématem památkové péče a regionu jižní Moravy.

Provoz knihovny:

Úřední hodiny pro externí návštěvníky: pondělí a středa 8.30–11 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance ústavu: denně 8.30–11 hod.

Provoz studovny:

Úřední hodiny pro externí návštěvníky: pondělí a středa 13–16.30 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance ústavu:

pondělí 13–16.30 hod.
úterý 13–14.30 hod.
středa 13–16.30 hod.
čtvrtek 13–14.30 hod.
pátek 13–15.30 hod.

Mimo úřední dny a hodiny je třeba ohlásit návštěvu předem.

Adresa:
nám. Svobody 8
601 54 Brno

Knihovní řád