Odborná knihovna a studovna

Odborná knihovna a studovna disponuje více než 30 000 svazky a odebírá odborná periodika (např. Umění, Zprávy památkové péče, Dějiny a současnost, Vlastivědný věstník moravský, Rastauro a další).

Knihovna je zaměřena na uměleckohistorickou literaturu z oblasti památkové péče, dějin umění, architektury, zahradní architektury, archeologie, historie a příbuzných oborů. Významnou část fondu tvoří regionální tituly zaměřené na historii a současnost jednotlivých míst a památek v Jihomoravském kraji. Široce zastoupena je také literatura s tématem města Brna (tzv. brunensia).

Knihovní fond je rozdělen do knihovny a studovny.

Knihovna i studovna slouží odborným pracovníkům NPÚ a všem zájemcům z řad veřejnosti. Externím badatelům je celý fond k dispozici prezenčně. Zaměstnancům NPÚ lze absenčně půjčovat knihovní jednotky, které jsou k tomu určeny. Výpůjčky jsou poskytovány zdarma.

Elektronický katalog

Knihovní fond je uživatelům přístupný v elektronickém katalogu.

Provoz knihovny:

Po: 8–11.30
Út: 8–11.30
St: 8–11.30
Čt: 8–11.30
Pa: 8–11.30

Út a Čt pro veřenojst

Telefonní číslo knihovny: 542 536 174

Provoz studovny:

Po: 8.30–11.30, 13–17
Út: 13–16.30
St: 8.30–11.30, 13–17
Čt: 8.30–12
Pá: 13–15

Po a St pro veřejnost

Telefonní číslo studovny: 542 536 128

Přístup do knihovny a studovny mimo úřední dny a hodiny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Knihovna: kancelář č. 5, přízemí
Studovna: kancelář č. 405, 4. patro
nám. Svobody 72/8
601 54 Brno

Knihovní řád