Odborná knihovna a studovna

Odborná knihovna a studovna disponuje téměř 30 000 svazky a odebírá odborná periodika (např. Umění, Zprávy památkové péče, Architekt+, Dějiny a současnost, ERA21, Vlastivědný věstník moravský a další).

Fond knihovny má obsahově velice široké rozpětí. Nalézá se zde literatura se zaměřením na památkovou péči, dějiny umění, architekturu, zahradní architekturu, archeologii, historii a příbuzné obory. Významnou část fondu tvoří regionální tituly o historii a současnosti jednotlivých míst a památek v Jihomoravském kraji. Široce zastoupena je také literatura s tématem města Brna (tzv. brunensia).
Knihovní fond je rozdělen do knihovny a studovny. Součástí knihovny je rovněž tzv. starý fotoarchiv obsahující historické fotografie jednotlivých památek, památkových rezervací a zón Jihomoravského kraje a v menší míře také  jiných krajů. Fotografie spadají do časového rozmezí let 1928–1950.
Knihovna i studovna slouží odborným pracovníkům NPÚ a všem zájemcům z řad veřejnosti. Externím badatelům je celý fond k dispozici prezenčně.  Zaměstnancům NPÚ lze absenčně půjčovat pouze ty dokumenty z knihovního fondu, které jsou k tomu určeny. Výpůjčky jsou poskytovány zdarma. 

Elektronický katalog

Knihovní fond je uživatelům přístupný v elektronickém katalogu.

Provoz knihovny:

Úřední hodiny pro externí uživatele: pondělí a středa 8.30–11 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance: denně 8.30–11 hod.

Telefonní číslo knihovny: 542 536 174

Provoz studovny:

Úřední hodiny pro externí uživatele: pondělí a středa 13–16.30 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance:

pondělí 13–16.30 hod.
úterý 13–14.30 hod.
středa 13–16.30 hod.
čtvrtek 13–15.30 hod.
pátek 13–14.30 hod.

Telefonní číslo studovny: 542 536 128

Mimo úřední dny a hodiny je třeba ohlásit návštěvu předem.

Adresa:
nám. Svobody 72/8
601 54 Brno

Knihovní řád