Odborná knihovna a studovna

Odborná knihovna a studovna disponuje více než 30 000 svazky a odebírá odborná periodika (např. Umění, Zprávy památkové péče, Dějiny a současnost, Vlastivědný věstník moravský, Rastauro a další).

Knihovna je zaměřena na uměleckohistorickou literaturu z oblasti památkové péče, dějin umění, architektury, zahradní architektury, archeologie, historie a příbuzných oborů. Významnou část fondu tvoří regionální tituly zaměřené na historii a současnost jednotlivých míst a památek v Jihomoravském kraji. Široce zastoupena je také literatura s tématem města Brna (tzv. brunensia).

Knihovní fond je rozdělen do knihovny a studovny. Součástí knihovny je rovněž tzv. starý fotoarchiv obsahující historické fotografie jednotlivých památek, památkových rezervací a zón na území Jihomoravského kraje z rozmezí let 1928–1950.

Knihovna i studovna slouží odborným pracovníkům NPÚ a všem zájemcům z řad veřejnosti. Externím badatelům je celý fond k dispozici prezenčně. Zaměstnancům NPÚ lze absenčně půjčovat knihovní jednotky, které jsou k tomu určeny. Výpůjčky jsou poskytovány zdarma.

Elektronický katalog

Knihovní fond je uživatelům přístupný v elektronickém katalogu.

Provoz knihovny:

Úřední hodiny pro externí uživatele: pondělí a středa 8–11 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance: denně 8–11 hod.

Telefonní číslo knihovny: 542 536 174

Provoz studovny:

Úřední hodiny pro externí uživatele: pondělí a středa 13–16 hod.
Úřední hodiny pro zaměstnance:

pondělí 13–16 hod.
úterý 13–14.30 hod.
středa 13–16 hod.
čtvrtek 13–15.30 hod.
pátek 13–14.30 hod.

Telefonní číslo studovny: 542 536 128

Mimo úřední dny a hodiny je třeba ohlásit návštěvu předem.

Adresa:
nám. Svobody 72/8
601 54 Brno

Knihovní řád