Archiv map a plánů

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., fungují badatelny NPÚ, ÚOP v Brně v omezeném provozu.
Vstup do prostor badatelen je pro veřejnost uzavřen. Po telefonické nebo emailové domluvě je v naléhavých případech určen pro studijní potřeby prostor malé zasedačky. Zde platí zpřísněná hygienická opatření. Návštěvníci musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem a provést dezinfekci rukou připravenou na místě. Prosíme o respektování dalších pokynů od zaměstnanců NPÚ, ÚOP v Brně.

Sbírka obsahuje mapovou, plánovou a další stavební dokumentaci včetně stavebně historických průzkumů pořizovanou od poloviny 20. století po současnost převážně pro území Jihomoravského kraje.

Část archivu je zaznamenána v katalogu Carmen. Katalog je průběžně doplňován, záznamy převzaté hromadně ze starší evidence se revidují.

Úřední hodiny: pondělí 10–15 hod.

Přístup do Archivu map a plánů mimo úřední hodiny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 10, přízemí
nám. Svobody 8
601 54 Brno