Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Archeologická komise

Archeologická komise je poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Brně. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

 • Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.     
 • PhDr. Radmila Stránská     
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.     
 • Mgr Andrea Matějíčková     
 • PhDr. Alena Humpolová     
 • David Merta

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

Interní komise NPÚ, ÚOP v Brně se zřizuje v souladu s příkazem ředitele č. 5/2016 jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště. 

 • Mgr. Aleš Homola – předseda komise   
 • Mgr. Eva Staňková  – tajemnice komise  
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík
 • Mgr. Lenka Kalábová
 • Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D.
 • Ing. arch. Pavel Wewiora
 • Ing. arch. Renata Vrabelová
 • JUDr. Leoš Vašek     
 • PhDr. Jana Spathová   
 • PhDr. Jitka Pernesová
 • Mgr. Petr Tomášek  
 • Mgr. Hana Prymusová
 • PhDr. Jana Svobodová     

Statut územní komise (PDF)

Interní komise

Interní komise NPÚ, ÚOP v Brně se zřizuje v souladu s příkazem ředitele č. 2/2016 jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

 • Mgr. Alena Dunajová
 • Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.  
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík  
 • PhDr. Radmila Stránská     
 • Mgr. Bc. tomáš Vícha – předseda komise   
 • Ing. arch. Pavel Wewiora – tajemník komise
 • doc. Ing. arch. Antonín Novák
 • Ing. arch. Dušan Novotník  
 • Ing. arch. Petr Všetečka
 • Ing. arch. Martin Zedníček

Statut interní komise (PDF)