Zprávy

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2019

24. 8. 2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 (PZAD). Vlastník památky projedná svou žádost na příslušném územním odborném...

Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

27. 6. 2018

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet jedna pozitivních počinů a objevů z oblasti...

Stavby století

5. 6. 2018

Ve vile Stiassni najdete nejlepší stavby Brna a Jihomoravského kraje za posledních sto let.

Vychází první kniha o unikátní brněnské lokalitě Písečník

28. 2. 2018

Zásluhou Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně a EkoCentra Brno vznikla na sklonku loňského roku publikace Brněnský Písečník –...

Louka – výměna okenních výplní

8. 2. 2018

Louka u Znojma, objekt nového konventu v stavebním souboru bývalého kláštera premonstrátů s farním kostelem Panny Marie a sv. Václava, budovami kláštera, části opěrných...

Adresa pro poskytování informací ohledně reklamy v MPR Brno

26. 6. 2017 (aktualizováno 4. 9. 2017)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně poskytuje informace ohledně umístění reklamy, označení provozoven a vývěsních štítů v městské památkové...

Seminář Požární ochrana industriálních památek a historických budov

31. 7. 2017

Národní památkový ústav, Mezinárodní rada muzeí ICOM, Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR, Technické muzeum v Brně a Norské ředitelství památkové péče Riksantikvaren...

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017

25. 7. 2017

V sobotu 22. 7. 2017 proběhlo slavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje za rok 2017. Akce se uskutečnila ve vítězné obci v městyse Křtiny,...

Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

14. 7. 2017

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet čtyři pozitivních počinů a objevů z oblasti...