Archeologické výzkumy

Povinností každého, kdo zamýšlí na území ČR provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, je ohlásit tuto činnost již od doby přípravy Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Více informací o povinnostech a oprávněných organizacím na stránkách Archeologického ústavu ČR.

Oddělení archeologie:

  • zpracovává odborná vyjádření pro orgány státní památkové péče ke stavební činnosti na kulturních památkách a v plošně chráněných územích
  • účastní se kontrolních dnů a komisí při stavebních akcích
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek a stavebníkům, jejichž činnost zasahuje na území s archeologickými nálezy (ve smyslu § 22 zák. č. 20/19897 sb. v platném znění)
  • zpracovává podklady pro územně plánovací dokumentaci
  • provádí monitoring  kulturních památek a upřesňuje jejich prostorovou identifikaci na základě přesného geodetického měření
  • zajišťuje agendu Programu podpory záchranných archeologických výzkumů Ministerstva kultury ČR
  • poskytuje podklady o stavebních akcích pro jednání Jihomoravské regionální archeologické komise
  • provádí záchranné archeologické výzkumy na objektech státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Holub

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 171, 702 154 003
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504