Stavebněhistorické průzkumy

Během mnoha rekonstrukcí památkově chráněných objektů je možné zjistit řadu poznatků vedoucích k lepšímu poznání těchto staveb. Ať jsou to druhotně zazděné prvky, stavební etapy, vrstvy historických omítek nebo výjimečné krovy. Dokumentaci a průzkum těchto nálezových situací má na starost oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace. Výsledky uskutečněných průzkumů jsou zpracovávány ve formátu operativního průzkumu a dokumentace (OPD). Pracovníci oddělení se věnují rovněž stavebněhistorickým průzkumům (SHP), které jsou komplexním zhodnocením stavebních dějin a významu zkoumaného objektu. Mezi nezastupitelé činnosti oddělení patří také dokumentace zanikajících nebo demolovaných staveb.

OPD a SHP se zpracovávají podle závazných metodik, které jsou dostupné na našich stránkách.