Pro média

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, čtrnácti územními odbornými pracovišti (ÚOP) v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti a spravovaných územními památkovými správami (ÚPS). Na každém z míst jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Zajímá-li vás činnost Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, případně máte-li dotaz týkající se konkrétní památky nebo památkové péče v Jihomoravském kraji nebo si zkrátka nevíte rady s tím, na koho se obrátit, kontaktujte prosím pracovnici PR PhDr. Radmilu Stránskou (viz rychlý kontakt).

Tiskové zprávy

Masarykův studentský domov – repase oken

12. 11. 2018

vydal ÚOP v Brně

Významná funkcionalistická stavba realizovaná podle návrhu Bohuslava Fuchse byla slavnostně otevřena 26. 10. 1930, v roce osmdesátých narozenin prezidenta T. G....

Obnova fasád zámku v Kuřimi

1. 11. 2018

vydal ÚOP v Brně

V nedávné době byla dokončena první etapa obnovy fasád tzv. starého zámku v Kuřimi.

Metodický den Historické krovy a jejich obnova

26. 10. 2018

vydal ÚOP v Brně

Tento týden proběhla ve velké síni (tzv. mázhauzu) Domu umění ve Znojmě druhá část metodického dne NPÚ, ÚOP v Brně s tématem Historické krovy a jejich obnova. Program...

Tisková zpráva – Obnovená vstupní dvorana a návštěvnické zázemí Sokola Brno

18. 10. 2018

vydal ÚOP v Brně

Jedním z výjimečných počinů při ochraně našeho kulturního dědictví je nedávno obnovená dvorana významné památky města Brna, jíž je funkcionalistický objekt Sokola Brno I...

Tisková zpráva – Mezinárodní den archeologie 2018

15. 10. 2018

vydal ÚOP v Brně

Památková obnova zapomenutých zahrad pod hradem Pernštejn

Tisková zpráva Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně k aktuálnímu projednávání...

1. 10. 2018

vydal ÚOP v Brně

Návrh na prohlášení městských památkových zón v Brně, jež by řešily mnohé palčivé problémy uchování kulturního dědictví v Brně, zejména více než 1400 nemovitostí,...

Prvorepublikové zahradní umění v zahradě vily Stiassni

18. 7. 2018

vydal ÚOP v Brně

V letošním roce slaví Česká republika několik kulatých výročí, k jejichž oslavám se připojil i Národní památkový ústav (NPÚ). Jednou z mnoha pořádaných akcí byl také...

Ocenění záchrany usedlosti v Kučerově

19. 10. 2017

vydal ÚOP v Brně

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly odměněny nejlepší počiny v oblasti památkové péče uskutečněné v minulém roce. Porota vybírala z celkem...

Obnova hrobky augustiniánského řádu – místa posledního odpočinku J. G. Mendela

19. 10. 2017

vydal ÚOP v Brně

V září letošního roku byla ukončena náročná obnova památkově chráněné hrobky řádu augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně.