Pro média

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, čtrnácti územními odbornými pracovišti (ÚOP) v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti a spravovaných územními památkovými správami (ÚPS). Na každém z míst jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Zajímá-li vás činnost Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, případně máte-li dotaz týkající se konkrétní památky nebo památkové péče v Jihomoravském kraji nebo si zkrátka nevíte rady s tím, na koho se obrátit, kontaktujte prosím pracovnici PR PhDr. Radmilu Stránskou (viz rychlý kontakt).

Tiskové zprávy

Památky děkují

16. 6. 2021

vydal ÚOP v Brně

Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi

Návrh na prohlášení areálu Mosilany v Brně za kulturní památku

14. 4. 2021

vydal ÚOP v Brně

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně podal Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení nejhodnotnějších částí areálu bývalé textilní továrny...

NPÚ vyzývá k zajištění ochrany brněnského stavebního kulturního dědictví

18. 3. 2021

vydal ÚOP v Brně

Národní památkový ústav vyzývá k okamžitému zajištění ochrany historického stavebního a urbanistického dědictví města Brna, jehož část se ocitla v ohrožení vinou...

Restaurování pastoforia v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě a nález hradby na zámku v Břeclavi nominovány na...

22. 7. 2020

vydal ÚOP v Brně

V letošním roce probíhá již sedmý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe. Smyslem ceny je...

Památkové obnově unikátního cihelného mostu napomohla i archeologie

27. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Již od loňského roku probíhá obnova cihelného mostu vedoucího na bývalý ostrov Portz situovaný mezi Sedlecem a Mikulovem.

On-line výstava nejen o sportovních stavbách Lva Krči a Stanislava Tobka

16. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Nejnovější výstava Metodického centra moderní architektury v Brně je dostupná on-line na webových stránkách vily Stiassni. Návštěvníci mohou shlédnout výstavní panely o...

Hranolová věž na zámku Vranov nad Dyjí

9. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

V současné době probíhá rekonstrukce hranolové věže na státním zámku Vranov nad Dyjí, jejímž výsledkem bude úprava objektu na rozhlednu pro návštěvníky.

Zachráněné památky na jižní Moravě

9. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Ne všechny kulturní památky, byť chráněné dle zákona, jsou v dobrém stavu; ohrožené nemovité kulturní památky jsou potom Národním památkovým ústavem evidovány v Seznamu...

Virtuální výstava o objevech archeologie: A co je pod Vaším domem?

3. 4. 2020

vydal ÚOP v Brně

Brněnské pracoviště Národního památkového ústavu připravilo v těchto dnech pro zájemce webovou prezentaci výstavy o archeologických objevech učiněných v posledních...