Památky v našem kraji

Ústředním tématem činnosti našeho pracoviště je péče o památkový fond v Jihomoravském kraji. Podobně jako je rozmanitý náš kraj představující zvláštní území charakterizované dotykem a prostupováním několika přírodně i kulturně odlišných krajin, je bohaté i zde dochované kulturní dědictví čítající přes 9600 kulturních památek. Z památek UNESCO vila Tugendhat reprezentuje moderní Brno, Lednicko-valtický areál zase velkolepé aristokratické přetváření krajiny na jihu naší země. Z 33 národních kulturních památek uveďme třeba hrad Pernštejn, skvělý zámek ve Vranově nad Dyjí či světoznámé stanice lovců doby kamenné na úpatí Pálavy. Z rovněž 33 památkových rezervací a zón pak jmenujme například středomořskou atmosférou dýchající Mikulov nebo vinařské areály v Blatnici či v Petrově-Plžích.