Metodické centrum moderní architektury v Brně

Metodické centrum moderní architektury (MCMA) je součástí brněnského pracoviště Národního památkového ústavu a má své sídlo v areálu meziválečné vily Stiassni. Cílem MCMA je zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu památek architektury 20. století.

Zaměřujeme se jednak na období mezi dvěma světovými válkami, kdy na území Československa vzniklo velké množství staveb světové úrovně. Dále se zabýváme monitoringem památkově hodnotných staveb z doby druhé poloviny 20. stol., které jsou často právě v těchto chvílích ohroženy úpravami měnícími jejich účel nebo opatřeními pro lepší tepelně izolační vlastnosti. Naší specializací je památková obnova staveb moderny – sbíráme příklady dobré praxe a jsme připraveni být partnery vlastníkům, projektantům, památkářům i dodavatelům staveb. Partnerem MCMA je Vysoké učení technické v Brně.

Srdcem MCMA je odborná knihovna, jejímž základem se staly fondy věnované nebo zapůjčené architekty Dušanem Riedlem, Vladimírem Matouškem a prof. Vladimírem Šlapetou. Další službou pro odbornou veřejnost i vlastníky památek jsou konzultace pro konkrétní akce památkové obnovy. MCMA rovněž pořádá společně se svými partnery z řad tuzemských i zahraničních odborných organizací řadu odborných exkurzí, výstav, přednášek, seminářů a konferencí. Další aktivitou je příprava odborných, zejména metodických publikací. V neposlední řadě se MCMA zaměřuje na výuku v historickém prostředí a budování vztahu zejména mladé generace k moderní architektuře.
Aktuální informace o dění v Metodickém centru najdete na Facebooku MCMA.

Zatímco od pondělí do čtvrtka slouží vila Stiassni coby sídlo MCMA studentům, odborníkům a zájemcům o moderní architekturu, od pátku do neděle je otevřena široké veřejnosti k prohlídkám s průvodcem.