Inspirujte se

Významné akce obnovy a nálezy památkové péče v Jihomoravském kraji

K symbolům osobní dopravy na Brněnské přehradě patřila od 50. let 20. století loď s názvem Moskva, která po navázání spolupráce Brna s americkým městem v roce 1992...

Pohled na správní budovu po obnově

Areál bývalé keramičky v obci Kravsko se mezi lety 2017–2020 proměnil na penzion a místo pořádání společenských akcí. Historický soubor původně obytných, hospodářských a...

Náhled do expozice lapidária

Oslavanský zámek ve vlastnictví města je architektonický komplex s bohatou historií. V jeho suterénních prostorech byla v roce 2020 vybudována expozice, která...

Pozdně gotické věžové sanktuárium umístěné ve farním kostele sv. Mikuláše ve Znojmě patří v rámci našeho památkového fondu k nejkvalitnějším příkladům monumentální...

Pohled na objev pozůstatků hradby

Mimořádný objev pozůstatků hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku navazuje na záchranný archeologický výzkum, při němž byly na stejném místě v letech...

Hrobka řádu augustiniánů v Brně

Hrobka řádu augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně je mimo jiné místem posledního odpočinku opata Johanna Gregora Mendela, zakladatele vědy o genetice a základních...