Inspirujte se

Významné akce obnovy a nálezy památkové péče v Jihomoravském kraji

Renesanční věž zámku v Moravském Krumlově po obnově

Přestože zámek v Moravském Krumlově patří k nejvýznamnějším renesančním rezidencím na Moravě, byl v roce 2000 jeho stavební stav natolik špatný, že...

Moravská zemská obrazárna

Katalog a výstava úspěšně představují historii zemské umělecké sbírky. Jsou hlavním výsledkem projektu Moravská zemská obrazárna – tradice,...

Nejstarší sakrální stavba přemyslovského Znojemska – interiér kostela s provedenými sondami

Stávající barokní kostel sv. Hippolyta ve Znojmě-Hradišti je součástí areálu proboštství křižovníků s červenou hvězdou. Již v minulosti byla v...

Hlavní oltář v kostele sv. Tomáše v Brně po restaurování

Obětní stůl hlavního oltáře kostela sv. Tomáše je ukázkou mimořádné práce mramorářského uměleckého řemesla, přesahující svou kvalitou hranice...

Socha Ukřižování v Moutnicích po částečném sejmutí druhotných polychromií a demontáži rukou

Socha Ukřižovaného Krista pochází z kostela sv. Jiljí v Moutnicích, stavby s bohatým architektonickým vývojem od románského období do 2. poloviny 20....

Stav po obnově

Takzvaná Stará škola je nedílnou součástí premonstrátského kláštera v Louce, založeného v roce 1190 údělným knížetem Konrádem Otou. Monumentální...