Povolování prodeje a vývozu předmětů sakrální povahy

Agenda vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.

Územní odborné pracoviště v Brně je jedním z pracovišť Národního památkového ústavu, které je pověřeno agendou vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění, a to pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy – seznam uměleckých děl, předmětů uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce náboženské povahy je uveden v příloze zákona č 1, odst. III. Tyto předměty musí být vybaveny osvědčením před jejich nabídkou k prodeji (§ 3, odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb.). Na našem pracovišti mohou žádost podat vlastníci, jejichž trvalé bydliště je v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a Zlínském kraji (příloha č. 2 zákona č. 71/1994 Sb.).

Komplexní informace o možnostech vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Obecné informace k této agendě zajišťované Národním památkovým ústavem je možné najít na těchto stránkách.