Brožury

Brožura Portrét ulice Václavská – Hybešova

Brněnské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo drobnou publikaci Portrét ulice. Václavská – Hybešova, kterou započne řada věnovaná jednotlivým významným, památkově nepříliš zhodnoceným a developersky turbulentním urbánním oblastem Brna. Preferovány budou ulice „městotvorné“ či „místotvorné“, které dodávají brněnské metropoli neopakovatelného genia loci. Památkáři vědí, že nemohou vše chránit, a že ne vše ze stavebního dědictví za konzervaci stojí, s palčivou naléhavostí ale chtějí upozornit, že Brno je naše společné dílo vyvíjející se po téměř milénium. Dílo současných obyvatel, ale především bezpočtu generací minulých. Že novodobá městská architektura může být skvělá, ale její potenciál zazáří jen v dobré synergii s historickým kontextem. Že tento bohatě strukturovaný urbánní kontext domů, ulic a náměstí je nejen tvůrcem kontur míst a spojnic, ve kterých se odehrává náš život, ale jako takový je především spolutvůrcem naší identity. Pokud budeme bez rozmyslu sekat svoje kořeny, podtínáme tím i sami sebe.

Portrét ulice Lidická

Publikační řada Portrét ulice je zaměřena na popularizaci historické zástavby města Brna s cílem zvýšit povědomí obyvatel moravské metropole (a nejen jich) o velkých hodnotách, které se vyskytují kolem nich, v sousedství jimi obývaných domů nebo na ulicích, kde se odehrává jejich život. Tyto hodnoty spoluvytváří jedinečný kulturní ekosystém města, který vinou jejich ztrát mizí. V Brně, které je vinou kauzy „pozdních zápisů“ památkově zdaleka nejpostiženější sídlo ČR, se vede i těmito nenásilnými prostředky boj o památkovou podstatu města, o architektonické bohatství, které je významným kulturním dědictvím nejen obyvatel města, ale celé naší země. V rámci série Portrét ulice tedy nyní vydáváme druhý díl, věnovaný tentokrát ulici Lidická.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.