Spisový archiv

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., fungují badatelny NPÚ, ÚOP v Brně v omezeném provozu.
Vstup do prostor badatelen je pro veřejnost uzavřen. Po telefonické nebo emailové domluvě je v naléhavých případech určen pro studijní potřeby prostor malé zasedačky. Zde platí zpřísněná hygienická opatření. Návštěvníci musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem a provést dezinfekci rukou připravenou na místě. Prosíme o respektování dalších pokynů od zaměstnanců NPÚ, ÚOP v Brně.

V hlavní spisovně je ukládána úřední dokumentace k procesu výkonu památkové péče. Archivované dokumenty zachycují nakládání s památkovým fondem v Jihomoravském kraji od 50. let 20. století po současnost.

Úřední hodiny

pondělí 8.30–11 hod. 13–15 hod.
středa 8.30–11 hod. 13–15 hod.

Přístup do Spisovného archivu mimo úřední hodiny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 409, 4. patro
nám. Svobody 8
601 54 Brno