Odborná knihovna metodického centra

O fondu knihovny 

Šlapetova knihovna
 
Fond knihovny sestává z profilovaného souboru periodik a monografií doplněných dokumenty archivní povahy. Jak už název knihovny napovídá, velkou část fondu tvoří dar profesora Vladimíra Šlapety. Najdeme v něm především zahraniční literaturu zaměřenou na umění, architekturu, urbanismus a památkovou péči, odborná periodika, ale také jeho soukromý archiv včetně rozsáhlé sbírky diapozitivů. Vzhledem k velkému množství dokumentů se fond postupně zpracovává. 
 
Od jara roku 2015 je součástí knihovny fond architekta Dušana Riedla, zaměřený především na zahradní a moderní architekturu v Čechách a brunensia. Riedlův fond je opět doplněn o architektův soukromý archiv, v němž najdeme soubory dokumentů vztahujících se k vlastním projektům, ale i k ostatní brněnské architektuře z počátku 20. století. Nejnovějším přírůstkem je fond architekta Františka Krejčího, který obsahuje odborné publikace z období 20.–60. let 20. století a tematicky relevantní část osobního archivu.
 
Samostatnou, neustále aktualizovanou část tvoří fond Metodického centra, který se skládá z odborných periodik a monografií – akvizic nezbytných pro potřeby výzkumu architektury 20. století. Obsahuje ale také menší soubory a dary, jako například pozůstalost architektů Růženy Žertové, Jaroslava Oplta, část knihovny Vladimíra Matouška, a za zmínku jistě stojí i více než 250 monografií a periodik, které knihovně věnovala Sylvia Brewdaová, dcera Adolfa Kurta Placzeka, vídeňského rodáka a potomka slavné rodiny brněnských Placzeků. V současné době na zpracování čeká ještě část soukromé knihovny a osobního archivu bytového architekta Jaroslava Pospíšila. 

Elektronický katalog

Provoz knihovny

Výpůjčky probíhají ve studovně knihovny ve vile Stiassni. Veškerá díla se půjčují prezenčně, a to na objednání minimálně den předem. Publikace je možné zamluvit na e-mailové adrese knihovny.

Knihovní řád (PDF)

Otevírací doba:

pondělí dle domluvy
úterý 10–17 hod.
středa dle domluvy
čtvrtek 10–17 hod.
pátek dle domluvy

Kontakt

Vila Stiassni, Hroznová 82/14, 603 00 Brno

Korespondenční adresa:

Národní památkový ústav
Metodické centrum moderní architektury v Brně  
Vila Stiassni, Preslova 573/53, 602 00 Brno-Pisárky

E-mail: mavb.knihovna@npu.cz

Telefon +420 777 477 889