Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Brně, náměstí Svobody 8
601 54 Brno

telefon a E-mail

+420 542 536 111
sekretariat.brno@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30–14

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

 • 542 536 120
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení ekonomiky a provozu

Martin Šildberger

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 213, 724 663 507
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
 • vedoucí oddělení ekonomiky a provozu

Hana Ludínová

 • referent majetkové správy
 • 542 536 152, 724 541 721
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Zdeněk Kotráš

 • provozář
 • 602 574 862
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

kancelář ředitele - oddělení

Taťána Bráblíková

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 216, 773 759 285
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Hana Helánová

 • koordinační pracovník
 • 542 536 171, 778 767 291
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Magda Škardová

 • administrativní pracovník
 • 542 536 198
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

PhDr. Radmila Stránská

 • redaktor
 • 542 536 143, 728 262 968
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Dana Zezulová

 • administrativní pracovník
 • 542 536 198
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Metodické centrum moderní architektury v Brně

Ing. arch. Vlasta Loutocká

 • památkář
 • 777 040 605
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Simona Dračková, Ph.D.

 • knihovník
 • Hroznová 82/14, Brno
Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

 • vedoucí metodického centra
 • 724 016 567
 • Hroznová 82/14, Brno
Nepodléhá CC

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

 • památkář
 • 777 117 392
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Pavlína Petrová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 542 536 128, 775.669.383
 • Hroznová 82/14, Brno

Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS.

 • památkář
 • 775 442 256
 • Hroznová 82/14, Brno

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

 • památkář
 • Hroznová 82/14, Brno

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Aleš Homola

 • vedoucí odboru
 • 542 536 218, 724 756 188
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení evidence památek a IS

Mgr. Eva Staňková

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 177, 724 663 736
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Pavla Cenková, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 230
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Petr Czajkowski

 • památkář
 • 542 536 138, 724 095 299
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Jakub Stýblo

 • památkář
 • 542 536 180, 725 404 537
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Věra Čižmářová

 • památkář
 • 542 536 123
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Lenka Kalábová

 • památkář
 • 542 536 141, 773 777 259
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Martin Kučera

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 542 536 231, 778 405 876
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Helena Lukešová

 • památkář
 • 542 536 144, 721 504 782
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 188, 603 706 25
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 188, 728 413 486
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Yvona Windsor Topolská

 • památkář
 • 542 536 123
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Lenka Šabatová

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 139, 724 756 195
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 182, 778 536 339
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Petra Dohnalová

 • památkář
 • 542 536 181, 723 736 021
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Klára Komosná

 • památkář
 • 536 542 161, 724 756 193
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Jana Malaníková, Ph.D.

 • knihovník
 • 542 536 174
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Andrea Duchalíková

 • památkář
 • 542 536 144, 778 728 597
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Andrea Husseiniová

 • památkář
 • 542 536 215, 608 837 321
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

PhDr. Marie Kourková

 • památkář
 • 542 536 195, 778 406 692
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Vladimír Procházka

 • dokumentátor
 • 542 536 118
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Hana Winklerová

 • dokumentátor
 • 542 536 170, 725 007 215
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

odbor péče o památkový fond

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Vícha

 • vedoucí odboru
 • 542 536 189, 724 663 719
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
 • vedoucí odboru péče o památkový fond

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 193, 724 803 357
 • památky s mezinárodním statusem,krajinné památkové zóny, historická zeleň
 • ÚOP v Brně
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ondřej Musil

 • asistent
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení garantů území

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

 • památkář
 • 542 536 115, 771 125 862
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Barbora Číhalíková

 • památkář
 • 542 536 199, 724 663 727
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Zdeněk Čižmář

 • památkář
 • 542 536 219, 778 714 930
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

PhDr. Jan Kozdas

 • památkář
 • 542 536 219, 728 972 909
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Lucia Krajčírová

 • památkář
 • 542 536 122, 775 038 868
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Simona Pechová

 • pracovník památkové péče
 • 542 536 164, 724 663 524
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Bohdana Procházková

 • památkář
 • 542 536 133, 778 402 489
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Andrea Ptáčková

 • vedoucí oddělení
 • 778 714 931
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Marta Procházková

 • památkář
 • 542 536 168, 728 942 849
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Tomáš Sedláček

 • památkář
 • 542 536 153, 724 663 723
 • Garant území: Mikulov, Pohořelice, Šlapanice a Židlochovice
 • ÚOP v Brně
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

PhDr. Vlasta Šrámková

 • památkář
 • 542 536 192, 724 663 731
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

oddělení specialistů

Mgr. Petr Holub

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 171, 702 154 003
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Roman Čerbák

 • památkář
 • 542 536 159, 725 593 479
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Alena Dunajová

 • památkář
 • 542 536 187, 724 663 711
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Zoja Matulíková

 • památkář
 • 542 536 137, 724 703 421
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.

 • památkář
 • 542 536 160, 607 630 907
 • náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Marta Sedláková

 • památkář
 • 542 536 176, 728 173 194
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. Gabriela Stögerová

 • památkář
 • 542 536 167, 724 262 496
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Jan Studeník

 • památkář
 • 542 536 197, 605 155 609
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

PhDr. Petr Vitula

 • archeolog
 • 542 536 145, 724 663 712
 • náměstí Svobody 72/8, Brno