Panelový boom a bytový šum v Plzni: výstava, přednáška a publikace

Plzeň-Jižní Předměstí, Bory, Mandlova čp. 475/2 a 475/48, pohled od jihozápadu (foto Markéta Marešová, 2022)

Územní památkové pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni zve na volně přístupnou výstavu a přednášku, na níž bude představena i nová publikace. Společným tématem je předložení výsledků výzkumu bytového fondu vzniklého mezi lety 1945 až 1989 v Plzni.

Od pondělí 19. prosince 2022 je v mázhauzu domu U Zlatého slunce v Prešovské ul. 7 v Plzni, v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, instalována výstava o plzeňských panelových domech. Výstava s názvem Panelový boom a bytový šum v Plzni, Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945–1989 seznamuje návštěvníky s historií a vývojem tohoto specifického bytového fondu v daném období. Vedle starších a soudobých fotografií jsou na ní k vidění i původní předměty a zařízení sesbíraná ze zkoumaných panelových domů.

Představované poznatky jsou výsledkem výzkumného úkolu, kterým se zabývali odborníci pracoviště od roku 2019. Zaměřili se na bytový fond, občanskou vybavenost sídlišť, osobnosti, umělecká díla a veřejná prostranství. Zkoumána byla sídliště Slovany, Doubravka, Jižní Předměstí (Bezovka a Bory), Skvrňany a Severní Předměstí (Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice), ale také menší obytné soubory Zátiší nebo Pod Záhorskem. Hlavním cílem výzkumu se stalo zdokumentování vývoje výstavby sídlišť a určení typů konstrukčních soustav jednotlivých panelových domů. Výsledky byly zaneseny do přehledových map, které výstavu doprovázejí. Díky mapám mohou návštěvníci porovnat vývoj od nejstaršího plzeňského sídliště z padesátých a šedesátých let 20. století na Slovanech k sídlištím a obytným souborům na Severním Předměstí, postaveným až v osmdesátých letech 20. století.

K výstavě bude 31. ledna 2023 uspořádána přednáška, na níž bude představena a pokřtěna stejnojmenná publikace. Kniha bude pro zájemce o zakoupení k dispozici v knihovně pracoviště.

Autory výstavy a stejnojmenné publikace jsou Mgr. Martin Cikán, Bc. Lenka Lišková, Ing. Lucie Tlustá a Mgr. David Tuma, Ph.D. Přednášet budou M. Cikán a D. Tuma.

Související akce

Výstava Panelový boom a bytový šum v Plzni / Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945–1989

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

ÚOP v Plzni

19. 12. 2022 – 31. 3. 2023

6.00 – 18.00

Přednáška Panelový boom a bytový šum v Plzni, Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945–1989

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

31. 1. 2023

16.00