Tři města Plzeňského kraje se budou ucházet o titul Historické město roku 2022

Kašperské Hory, pohled na náměstí od východu (foto P. Danda, 2022)

  Za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) je každoročně oceněno jedno z českých měst. V Plzeňském kraji se do letošního krajského ročníku soutěže přihlásila města Horažďovice, Klatovy a Kašperské Hory.

Soutěž o titul Historické město roku je již tradiční akcí, které se za Plzeňský kraj účastní pravidelně města Horažďovice a Klatovy. V letošním roce se k nim přidaly i Kašperské Hory.

Zvítězit v celostátním kole se městu z Plzeňského kraje podařilo zatím jen jednou, a to v roce 2003, kdy titul získalo město Spálené Poříčí (okr. Plzeň-jih). I když ani jedno z měst na Plzeňsku dosud nezvítězilo, Horažďovicím se v roce 2020 podařilo postoupit do celostátního kola. Rovněž Klatovy jsou v tomto směru úspěšným zástupcem našeho kraje a také ony se několikrát účastnily závěrečného kola soutěže; zaslouženého ocenění se dočkaly v roce 2019, kdy byly nominovány na Cenu vedle vítěze. Město Kašperské Hory také není v soutěži úplným "nováčkem", účastnilo se jí již v roce 2010.

Od roku 2006 se do soutěže přihlásila města: Klatovy (2007, 2009-2021), Stříbro (2007-2010, 2012-2014), Horažďovice (2008, 2011, 2019, 2020, 2021), Kašperské Hory (2010) a Sušice (2015, 2017).

 

V městské památkové zóně Horažďovice (přihláška), kterou jsme si představili ve zprávě k soutěži v loňském roce se v letošním roce podařilo provést opravu vnitřních a vnějších omítek v Pražské (Červené) bráně, obnovu nátěru, opravy vnitřních dřevěných konstrukcí, krovu a střechy. V rámci prací bylo přistoupeno i k restaurování městského znaku na průčelí brány a maleb na stropu průjezdu. Třetí etapa prací proběhla na obnově stodoly v Podbranské ulici u domu čp. 57 (obnova střešní krytiny, obloukového vikýře a osazení klempířských prvků). Dalším objektem, který se dočkal revitalizace, je bývalý zámecký pivovar. Tam došlo k opravě krovů a střechy objektu varny a průjezdu, doplnění omítek a dalším souvisejícím pracím. V areálu významné památky – masných krámů  byla rekonstruována šablonová výmalba vnitřních stěn jednoho z krámů a ten byl po příslušném vybavení interiéru zpřístupněn v rámci prohlídkového okruhu muzea. V areálu zámku čp. 11 a 12, kde probíhá stavebně historický průzkum a pasportizace některých objektů, se rekonstruovala kotelna. Ve městě se uskutečnila celá řada dalších dílčích obnov různých budov – fasád, střešní krytiny, výplní okenních otvorů a další. Dochází k rekonstrukcím ulic. Žádná z budov na území zóny se nenachází v havarijním stavu.

Horažďovice, areál zámku, pohled na západní průčelí východního křídla (foto D. Tuma, 2022)

 

Městská památková zóna Kašperské Hory (přihláška) má rozlohu 28 ha a obsahuje na desítku kulturních památek. Nejznámějšími z nich jsou kostel sv. Markéty, kostel Panny Marie Sněžné a cenný hřbitovní kostel sv. Mikuláše. V centru města zaujme vedle kostela sv. Markéty především výstavní budova radnice, měšťanské domy s děkanstvím a kamenosochařská díla. Na území památkové zóny se nachází řada kapliček. K zajímavostem města patří jeden z mála dochovaných původních pranýřů v klatovském okrese a pozůstatky středověké úpravny zlatých rud. Právě těžba zlata je původcem bohatství města, které se promítlo i do jeho stavebního fondu. Spolu s významnými památkami v okolí a své poloze na Šumavě je vyhledávaným turistickým cílem. Ve městě se nachází dvě muzea, galerie a poblíž hornický skanzen; součástí prohlídek města je návštěva radničního podzemí. V roce 2022 město provedlo již 8. etapu restaurování hlavního oltáře kostela sv. Markéty (restaurování architektury nástavce oltáře včetně řezby kříže a koule a osazení restaurované plastické výzdoby); v příštím roce je zamýšleno pokračovat další etapou prací. V letošním roce také proběhla obnova historizující fasády objektu bývalé německé měšťanské školy (dnes dětský domov) v jižním rohu náměstí. Obnovy fasád se na náměstí dočkal také dům čp. 35. Na území zóny se nachází pouze jeden objekt v havarijním stavu.

Kašperské Hory, severní fronta náměstí (foto P. Danda, 2022)

 

Rovněž městskou památkovou zónu v Klatovech (přihláška) jsme blíže představili ve zprávě o nominacích v roce 2021. V roce 2022 se městu podařilo pokračovat v obnově objektu bývalé jezuitské koleje čp. 59/I (nátěr oken, dveří a mříží) a otevřít zde nový prohlídkový okruh k její historii. V unikátních klatovských katakombách byla rozšířena expozice. Před kaplí Chaloupka byla restaurována dvě sochařská díla. Kostel sv. Vavřince se dočkal osazení ochrany proti holubům. Dále byly provedeny stavební úpravy domu čp. 41 a obnova střešního pláště domu čp. 53/I. Ani na území zóny Klatovy se nenachází žádný objekt v havarijním stavu.

Klatovy, jezuitská kolej (foto B. Fiřtová, 2016)

 


O soutěži a programu regenerace
Soutěž je pořádána třemi institucemi – Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena soutěže Historické město roku za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla poprvé udělena v roce 1995. Hodnocení probíhá ve dvou úrovních: v úrovni krajské (koordinované územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu) a celostátní. V krajských komisích i v komisi celostátní jsou vždy zastoupeni pověření představitelé všech tří zřizovatelů soutěže. Vítěz krajského kola obdrží finanční odměnu a pamětní list. V celostátním kole se následně rozhodne o hlavním vítězi, který se příslušný rok bude moci pyšnit titulem Historické město roku. Čeká jej zajímavá finanční odměna ve výši milion korun, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Vítěz celostátního kola je každoročně slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.
Program regenerace MPR a MPZ je nástrojem Ministerstva kultury k podpoře obnovy památek nacházejících se v památkově plošně chráněných územích historických měst České republiky. Byl schválen vládou ČR v roce 1992 a jeho záměrem je napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst. Předpokladem pro čerpání jeho podpory na obnovu historických objektů je finanční spoluúčast města a vlastníka památky.
Soutěž Historické město roku je pořádána za účelem ocenit nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu. Do soutěže o titul Historické město roku 2022 se přihlásilo 37 měst z celé České republiky.