Aktuální úřední hodiny a otevírací doba podatelny

 

Vzhledem k uvolnění mimořádných opatření v souvislosti s vyšším rizikem šíření nákazy COVID-19 jsou obnoveny úřední hodiny i otevírací doba podatelny Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Přístupný veřejnosti je i výstavní prostor v mázhauzu sídla našeho pracoviště. Vše za dodržení zvýšených hygienických opatření.

 

Vstup do budovy:

  • při vstupu do budovy se řiďte pokyny uvedenými na vývěsce
  • svoji návštěvu hlaste na vrátnici a vyčkejte na příchod konkrétního pracovníka NPÚ

 

Podatelna:

  • pondělí - pátek od 9 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14.30 hodin
  • prosíme o upřednostnění listinných podání poštou nebo datovou schránkou

 

Aktuální úřední hodiny:

  • pondělí a středa od 9 do 14 hodin
  • prosíme o upřednostňování distančních forem konzultací
  • v případě nutnosti osobního jednání je možné setkání realizovat pouze ve vymezené místnosti na pracovišti (konzultační místnost), a to v rámci stanovených úředních hodin na základě předchozího telefonického objednání

 

Knihovna a badatelny

 

Výstava v mázhauzu domu U Zlatého slunce:

  • výstavní síň je přístupná veřejnosti