Selský dvůr „U Matoušů“ v Plzni-Bolevci jako centrum Dnů lidové architektury a objekt fotografické výstavy

Světnice po obnově a instalaci dobového mobiliáře

V lednu letošního roku byla ukončena celková obnova hodnotné usedlosti čp. 1 na návsi plzeňské čtvrti Bolevec. Průběh obnovy přibližuje fotografická výstava v sídle plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu. Selský dvůr se v sobotu 17. července t. r. stane místem slavnostního zahájení 9. ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2021.

Selský dvůr zvaný „U Matoušů“ je v písemných pramenech uváděn poprvé k roku 1635. Statek sestává z obytného domu, sýpky, chlévů, dvora a zahrady. Obytné stavení usedlosti bylo přestavěno v roce 1809 při zachování části původní roubené konstrukce světnice. Chlévy a stáje pocházejí rovněž z 19. století, kdy přibyly také brány a zřejmě i sýpka se stodolou. Na statku se hospodařilo tradičním způsobem až do chvíle, kdy byl po převratu v únoru 1948 tehdejším vlastníkům zabaven, kolektivizován a přeměněn na vepřín. Členové rodiny byli režimem perzekuováni a statek postrádal jakoukoliv stavební údržbu. Je proto očividné, že na konci devadesátých let 20. století se budovy usedlosti nacházely v havarijním stavu. Absence stavebních zásahů však zároveň znamenala dochování autentického stavu objektů. Tato významná památka lidové architektury na území města Plzně získala v roce 2008 statut národní kulturní památky. Je součástí vesnické památkové zóny Bolevec, plošně památkové chráněné původní zástavby bolevecké návsi, jež byla na rozdíl od zbývajícího stavebního fondu vesnice uchráněna před demolicí v souvislosti s výstavbou panelového sídliště.

První zajišťovací stavební práce na objektech usedlosti se uskutečnily před rokem 2000 a následně v letech 2007-2008, kdy byla provedena oprava krovu a střechy stájí a chlévů a střešního pláště stodoly. Celkové obnovy se selský statek dočkal v letech 2019-2021 díky získání podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (národní operační program, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podporuje cíle dlouhodobé rozvojové strategie Evropské unie – pozn. red.). Cílem projektu byla kompletní revitalizace této národní kulturní památky a její zpřístupnění široké veřejnosti. Kromě stavebních zásahů proběhly restaurátorské a konzervátorské práce, jež se týkaly i vnitřního mobiliáře. Nově bylo vytvořeno zázemí pro návštěvnický provoz. Unikátním zásahem byla pokládka došků na rozlehlou střechu obytného stavení.

S historií usedlosti a lokality se můžete seznámit i prostřednictvím podcastu Českého rozhlasu Plzeň Volevec nebo Bolevec? Obojí je správně, kterým vás provází správce boleveckého statku Martin Kolovský a archeolog plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu Filip Kasl.

Podobu usedlosti, její historii a průběh záchrany a obnovy přibližuje fotografická výstava pořádaná v mázhauzu domu U Zlatého slunce v Prešovské ul. č. 7 v Plzni, sídle plzeňského územního pracoviště Národního památkového ústavu. Výstava potrvá do srpna t. r. a je volně přístupná ve všední dny od 6 do 18 hodin.

 

 

 

Dne 17. července t. r. se usedlost stane místem slavnostního zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2021. Podrobnosti o nadcházející akci získáte na webu této kulturní památky.