ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Publikace o archeologii získala ocenění

Tři významné archeologické instituce v ČR ocenily projekt, na kterém se jako spoluautor podílel ředitel plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

V roce 2019 vyšlo druhé upravené a doplněné vydání publikace Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope. Jejím spoluautorem je vedle Jana Hajšmana, Milana Řezáče a Roberta Trnky současný ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni, Petr Sokol. Kniha je určena širokému okruhu příznivců archeologie a navazuje na první vydání z roku 2009. Jejím cílem je srozumitelnou a čtivou formou přinést praktický pohled na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Seznamuje čtenáře s prací archeologů a přináší rady a tipy, jak zálibu v archeologii dále rozvíjet.

Tato publikace získala ocenění v letošním ročníku Ceny Karla Absolona „Zlatý mamut“ v kategorii Mimořádná cena. Cena Zlatý mamut, udělovaná za popularizaci archeologie, je společným projektem tří významných institucí působících v oboru archeologie v ČR: Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Moravského zemského muzea Brno a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. září 2020 v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

Podrobnější informace naleznete na našem webu v menu Popularizace archeologie.