ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Archeologický výzkum v Plasích pokračuje

Archeologický výzkum plochy před sýpkou 2018

V areálu prelatury plaského kláštera a zejména v okolí sýpky pokračuje také letos archeologický výzkum NPÚ ÚOP v Plzni.

Navazuje na výsledky výzkumů předchozích let, zejména sezóny 2018, která přinesla významný posun v dosavadním poznání zaniklé středověké zástavby na ploše před sýpkou http://g4d.masterinter.net/demo/Plasy/Vykopavky_cesta/App/#%2F. Zjištěno bylo pokračování průběhu klenuté, až dva metry vysoké podzemní štoly, která na prostranství přichází od prelatury a před sýpkou se stáčí k jihu (ke konventu). Výzkum ukázal, že štola prochází již jako kanál středověkým domem, u něhož byly rozeznány minimálně dvě stavební etapy.

Letošní výzkum, který bude probíhat od července do září, naváže výzkumem vztahu zaniklého objektu s královskou kaplí a průzkumem trasy kanálu v návaznosti na klenutou štolu. Důležitý bude zejména vztah tohoto staršího podzemního systému k systému baroknímu, jehož správná funkčnost je životně důležitá pro budovu konventu (https://www.klaster-plasy.eu/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/5775-vodni-system).

Další sondáž bude souviset s přípravou realizace stavby Obnova opatské rezidence, jejíž součástí je také návrat k barokní podobě opatské zahrady.