Dvě nové odborné publikace vydané plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, vydalo v závěru r. 2018 dvě nové publikace: D. Tuma: Zlatý věk obor, Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V. Pilná: Oděv v západních Čechách 15. až 17. století. Publikace mají pro maloodběratele jednotnou cenu 400,- Kč a lze je zakoupit mimo jiné v budově sídla pracoviště, Prešovská 7, Plzeň.

D. Tuma: Zlatý věk obor, Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Publikace se zabývá historií loveckých a chovných obor. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními způsoby lovu, pro které se kompozičně upravovalo prostředí nově budovaných obor. Následuje část věnovaná historii loveckých obor od starověku na Předním východě, Dálném východě, ve Středomoří, až po středověkou a novověkou Evropu. Hlavní část textu se zaměřuje na vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích od středověku až do konce druhé světové války. Za zlatý věk obor považujeme 17. a 18. století, kdy se i v našich zemích lovecké a chovné obory stávaly významnými krajinotvornými prvky. Představeny jsou v knize například obory Hvězda, Hukvaldy, Opočno, Klokočka, Jemčina, Horšov, Roštýnská obora, Lánská obora, Jindřichovická obora, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, obora v Holešově nebo v Lednicko-valtickém areálu.

Publikace má 236 stran, místopisný rejstřík a resumé v anglickém a německém jazyce. Podrobné informace: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/41078-zlaty-vek-obor-z-historie-obornictvi-v-cechach-na-morave-a-ve-slezsku

V. Pilná: Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Stejně jako vedle obecných „velkých“ dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle „velkých“ dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami.  Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila ve své publikaci zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické antropologie. Součástí knihy jsou rovněž popisy používaných historických textilních technik, textilních materiálů a obsáhlý katalog citovaných předmětů a ikonografie.

Publikace má 368 stran, jmenný, věcný a místopisný rejstřík a resumé v anglickém a německém jazyce. Podrobné informace: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/41068-odev-v-zapadnich-cechach-15-az-17-stoleti