Klášter Plasy: příběh barokní jímky /... aneb co jímka schvátí, archeologie navrátí

PANELOVÁ VÝSTAVA

(17. dubna 2023 – 17. července 2023)Klášter Plasy: příběh barokní jímky /... aneb co jímka schvátí, archeologie navrátí

byla věnována prezentaci výsledků archeologického výzkumu záchodové jímky v areálu prelatury bývalého kláštera v Plasích (okres Plzeň-sever). Panelová výstava seznámí návštěvníky s okolnostmi nálezu jímky, přiblíží průběh jejího těžení, zpracování a vyhodnocování nálezů a také stavbu samotnou. Autorkou výstavy je Mgr. Marcela Waldmannová.
 

Díky trvale zavodněnému prostředí se v jímce dochovala široká škála organického materiálu, jako třeba papír a textil, což není v běžných archeologických lokalitách obvyklé. Výstavní panely přiblíží prostřednictvím textů a obrazové dokumentace postup exkavace jímky, odborné ošetření získaných nálezů, analýzy a pomocné historické vědy, jež pomohly blíže určit některé z předmětů a dokreslit tak představu o každodennosti opatského sídla. V malé expozici je k vidění ukázka objevených předmětů, mezi nimiž jsou i zbytky pánských střevíců, které posloužily jako vzor pro výrobu replik.

 K výstavě byla 16. května t. r. uspořádána komentovaná prohlídka a přednáška,  k výzkumu se chystá také publikace (plánované vydání v roce 2023).

 


O akci

 

Plakát výstavy ke stažení 

Výstavní panely ke stažení:

jimka_panely1-14.pdf PDF (91,53 MB)