Fotografická výstava

(1. červen 2022 –  7. října 2022)

Památky objektivem Jana Gryce

představila snímky někdejšího fotografa plzeňského pracoviště památkového ústavu, který před dvaceti lety (v roce 2002) podlehl vážné nemoci.

Ve snaze upozornit na výjimečnou hodnotu fotografií Jana Gryce jako na nezaměnitelné záznamy času doplnili autoři výstavy jeho černobílé snímky o barevné záběry vybraných památek tak, aby bylo možné konfrontovat jejich dřívější stav se současností. Některé Grycem zachycené památkově cenné objekty prošly v posledních dvou dekádách obnovou, jiné naopak zchátraly nebo dokonce zanikly. V takových případech jsou fotografie pořízené J. Grycem v období let 1967–2000 o to cennější. Ty, které zhotovil v době, kdy působil u plzeňského památkového ústavu, jsou nyní uložené tamtéž, ve fotoarchivu dnešního Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Jde nejméně o sto tisíc snímků, které tvoří bez nadsázky jádro tohoto velmi cenného archivu. Prozatím naposledy byly snímky pořízené Janem Grycem využity v katalogu k výstavě Roubený dům na Plzeňsku, který NPÚ, ÚOP v Plzni vydal koncem loňského roku.

Text: PhDr. Alena Černá; Mgr. Karel Foud; Stanislav Plešmíd, DiS.; Tomáš Karel; Jaroslava Kováčová

Fotografie:  Jan Gryc (černobílé reprodukce); Stanislav Plešmíd, DiS. a Mgr. Karel Foud (barevné reprodukce)

O akci