Výstava Národní kulturní památka selský dvůr čp. 1 „U Matoušů“ v Plzni-Bolevci

Od května do prosince proběhla v prostoru mázhauzu  domu U Zlatého slunce, sídla našeho pracoviště, fotografická výstava

 

Národní kulturní památka selský dvůr čp. 1 „U Matoušů“  v Plzni-Bolevci

k průběhu záchrany a obnovy tohoto významného objektu. Prostřednictvím srovnávacích fotografií je představen areál historické usedlosti v plzeňské části Bolevec, který společně s dalšími dvory kolem bývalé bolevecké návsi unikl demolici v souvislosti s budováním panelového sídliště v období 70.-80. let 20. století. Fotografie představují historické snímky usedlosti a dokumentují její stav v 90. letech po využívání místním zemědělským družstvem, při záchranných pracích a také v průběhu nedávné rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Na počátku letošního roku byla záchrana a obnova usedlosti dokončena. Autorem výstavy je Karel Foud.

Dvůr je jako státní památkový objekt od 1. června 2021 zpřístupněn široké veřejnosti.

O akci