Loosovy plzeňské interiéry / z fotoarchivu plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu

Výstava k 150. výročí narození Adolfa Loose

Od 21. září do 22. prosince 2020 proběhla v prostoru mázhauzu  domu U Zlatého slunce, sídla našeho pracoviště, výstava
 
Loosovy plzeňské interiéry / z fotoarchivu plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.
 
V lednu letošního roku byl oficiálně vyhlášen Rok Adolfa Loose 2020. Cílem této iniciativy, vzniklé na půdě Národního památkového ústavu a Muzea hlavního města Prahy, je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let od narození tohoto světově proslulého architekta. Plzeň se může pochlubit dvanácti jeho bytovými interiéry. Fotografická výstava je zaměřená na Loosovu tvorbu v Plzni, dokumentovanou pracovníky NPÚ, ÚOP v Plzni.
 
Na fotografické panelové výstavě byly představeny snímky pořízené plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu od 60. let 20. století do současnosti.
 
 

náhled výstavních panelů

obsah výstavních panelů PODROBNĚJI: