Výstava Zlatý věk obor

výstava na Starém zámku v Chudenicích, na zámku Horšovský Týn a Kozel

 Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se v roce 2017 připojilo k tehdejšímu tématu NPÚ Krajina, kulturní i přírodní dědictví a uspořádalo výstavu

Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách.

Výstavy, doprovázené přednáškami a komentovanou prohlídkou, proběhly postupně na třech objektech:

  • na Starém zámku v Chudenicích (od 29. dubna do 15. července 2017)
  • na zámku Kozel (od 19. července do 3. září 2017)
  • na zámku v Horšovském Týně (od 5. září do 29. října 2017)

Výstava představila na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky. Hlavní část výstavy prezentovala vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou oboru a další. Výstavu doprovázely komentované prohlídky.

V roce 2018 vyšla k danému tematu odborná publikace.

jednotlivé panely

plakáty výstav a přednášek

K VÝSTAVĚ NA STARÉM ZÁMKU V CHUDENICÍCH

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti,“ uvádí autor výstavy Mgr. D. Tuma, PhD., odborný pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Součástí výstavy byly dvě přednášky, připravené odbornými zaměstnanci Národního památkového ústavu a týkající se Chudenicka a jeho krajinné památkové zóny, která byla prohlášena roku 1996. 

První přednáška Ing. Barbory Fiřtové s názvem Historický vývoj krajiny Chudenicka představila kulturně-historické hodnoty a vývoj daného území v minulosti a dnes. Přednáška se konala ve středu 24. května v 17 hodin ve Starém zámku v Chudenicích.

Druhou přednášku si připravil dr. David Tuma. Měla název Černínská lovecká krajina a zaměřila se na lovecká zařízení na Chudenicku. Představila rovněž další černínská lovecká zařízení jako například loveckou krajinu kolem zámku Kozel na Plzeňsku nebo Jemčinskou oboru v jižních Čechách. Přednáška se konala ve středu 14. června v 17 hodin ve Starém zámku v Chudenicích.