Výstava Kostel v Čečovicích

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 byla otevřena výstava fotografií s názvem

Kostel v Čečovicích.

Jak je z názvu patrné, výstava představila kostel sv. Mikuláše v Čečovicích (v okrese Domažlice), významnou, byť co do velikosti spíš menší památku, která je pozoruhodná z mnoha důvodů ve středoevropském kontextu. Památka, která prošla úspěšnou obnovou v letech 1996–2001/2002, byla prohlášena vládou České republiky za národní kulturní památku.

Ve čtvrtek 27. dubna byla v mázhausu domu U Zlatého slunce v Plzni, tedy v budově sídla územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni, otevřena výstava fotografií s názvem Kostel v Čečovicích. Výstava byla volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin. Návštěvníkům výstavy byla na místě k dispozici zdarma publikace (leporelo), kterou vydal Národní památkový ústav a která obsahuje uměleckohistorickou studii, rekapitulaci poslední celkové obnovy památky, cizojazyčná resumé a obrazovou přílohu.

Pozornost návštěvníka upoutala asi nejvíce vysoká uměleckořemeslná úroveň a zdobně bohatá rozmanitost architektonických článků včetně drobné, ale velmi plastické kamenosochařské práce. Jde například o vesměs původní portály, žebrové křížové klenby, kružbová okna, panelovaný západní štít sedlové střechy, podokapní římsu s rostlinnými a zvířecími reliéfy, arkýřovitě do volného prostoru předsunutý oltář na tribuně a její kružbový parapet, klenební konzoly s maskou divého muže nebo s kružbovými závěsy, zbytky starých nástěnných maleb a sklomaleb a četné další prvky.

Stavbu kostela lze hodnotit jako přímý import z ciziny, odvozený z bohatého architektonického tvarosloví katedrál v oblastech podél řeky Rýna, zejména katedrály ve Štrasburku a v Kolíně nad Rýnem, a dále v jižním Německu na sklonku 13. století a v 1. polovině 14. století. Zprostředkující uměleckou úlohu sehrála podle všeho stavební huť katedrály v Řezně v Bavorsku. Ze stavebně typologického hlediska kostel v Čečovicích připomíná proslulé gotické palácové kaple typu Sainte-Chapelle ve Francii. Kdo nechal čečovický kostel – kdysi panskou kapli postavit, není přesně známo. Je však velmi pravděpodobné, že to byli bratři Bušek ml., Václav a Jan, páni z Velhartic, a to v době kolem roku 1364, tedy za vlády Karla IV.

Památka, která prošla úspěšnou obnovou v letech 1996–2001/2002, byla prohlášena vládou České republiky za národní kulturní památku. Patří římskokatolické církvi. Je přístupná veřejnosti k prohlídce jen po předchozí dohodě a jako místo konání slavnostních koncertů.