Výstava Z hradů za vlády Karla IV. v Plzeňském kraji

Od 5. prosince 2016 do 31. května 2017 byla instalována výstava věnovaná sedmistému výročí narození Karla IV. –

Z hradů za vlády Karla IV. v Plzeňském kraji.

Na výstavě byly prezetovány fotografie několika hradů v Plzeňském kraji v době vlády Karla IV., dochovaných povětšinou v podobě majestátních zřícenin. Výběr zohledňoval nejen hrady královské (Radyně, Kašperk), ale také šlechtická hradní sídla. Výstava se dotýkala rovněž hradních interiérů a jejich vybavení.

fotogralerie

Karel IV. (1316–1378) se zapsal do dějin jako panovník, za jehož vlády prožívaly české země poměrně dlouhé období míru. Západním Čechám věnoval trvale zvýšenou pozornost; v návrhu zemského zákoníku z let 1350–1351 (Maiestas Carolina) jsou vyjmenovány mezi nezcizitelným královským majetkem mnohé západočeské hrady, kromě Tachova např. též Přimda nebo Domažlice.

Na výstavě bylo možné seznámit se s několika hrady v Plzeňském kraji v době vlády Karla IV., dochovanými povětšinou v podobě majestátních zřícenin. Výběr zohledil nejen hrady královské (Radyně, Kašperk), ale také šlechtická hradní sídla, jež v polovině 14. století početně převládala a v tomto smyslu tvořila svým způsobem dobový standard – ať už měla stavební úroveň velmi vysokou (Velhartice, Libštejn), nebo to byly skromnější objekty, z nichž některé téměř již zanikly (Věžka).

Výstava se dotýkala rovněž hradních interiérů a jejich vybavení. Poměrně častými pozůstatky původního vnitřního vybavení jsou úpravy portálů, oken a okenních nik se sedátky, otopných zařízení (například krb v paláci na hradě Kašperk) a původní omítky. Zmíněná péče o komfort, leckdy až luxus bydlení našla vyjádření ve vestavěných dřevěných konstrukcích (srubech) obytných místností (Radyně, Kašperk).

Výstavu připravili PhDr. F. Kasl (odborná koncepce, texty, výběr lokalit a jejich snímků), MgA. R. Kodera (pořízení nových fotografií, výtvarné řešení a adjustace výstavních panelů) a recenzenti výstavního výboru Ing. arch. J. Kaigl, Ph.D.; T. Karel; Mgr. P. Sokol.