Výstava Dialog tvarů v románské architektuře

Od 27. dubna do 4. listopadu 2015 se konala výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR

Dialog tvarů v románské architektuře.

Výstava v rámci cyklu Ze života památek prezentovala archivní, vesměs černobílé umělecké fotografie.

 

V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek uspořádalo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letní turistickou sezónu 2015 a současně u příležitosti oslav, odehrávajících se tehdy v Plzni jako Evropském hlavním městě kultury, komorní výstavu archivních, vesměs černobílých uměleckých fotografií. Téma výstavy vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře. Románskou architekturu lze na našem území sledovat v jejích proměnách obrážejících především cizí vlivy ze západní a jižní Evropy. Hlavními nositeli uměleckých podnětů byly kláštery benediktinské a premonstrátské, později též cisterciáků. Význam klášterních staveb spočíval v šíření vyspělých technických způsobů, typů staveb a dekoračních prvků. Právě podle takových článků románské architektury se daří nejlépe poodhalit dobu vzniku a umělecký původ díla. Specifikem českých zemí v celoevropském kulturně-historickém kontextu jsou románské rotundy a vlastnické tribunové kostely v početném zastoupení obou těchto typů chrámových staveb.

Výstava, připravená s finanční podporou Plzeňského kraje, byla věnovaná nedožitým devadesátým pátým narozeninám doc. Ing. arch. M. Radové-Štikové, CSc.

 

K výstavě byl publikován článek ve sborníku Památky západních Čech, sv. 5 (2015), s. 124-126.