Výstava Navzdory času

Od 1. prosince 2014 do května 2015 proběhla další z výstav z cyklu Navzdory času.

Výstavy s názvem Navzdory času, které představovaly veřejnosti prostřednictvím fotografií a doprovodného textu výběr z nejnovějších příkladů úspěšné památkové obnovy v Plzeňském kraji, pořádalo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Konaly se buď každý rok, nebo jednou za dva roky v mázhauzu domu U Zlatého slunce, což je sídlo územního odborného pracoviště v Plzni. Výstava začínala vždy na podzim a končila následující rok v květnu, aby mohla být vystřídána jinou, takzvanou letní výstavou.

Seriál těchto výstav vznikl a rozvíjel se díky finanční podpoře Plzeňského kraje a tehdy se jednalo již o jeho šestý ročník. Umožňil prezentovat příklady úspěšných obnov památek. K těmto kladným výsledkům napomohly i prostředky z programů realizovaných právě Plzeňským krajem.