Výstava Půvab dřeva v sakrálním prostoru

Od prosince roku 2013 do května 2014 proběhla výstava s názvem

Půvab dřeva v sakrálním prostoru.

Vybranými snímky se kurátorky výstavy pokusily obrátit pozornost návštěvníků k interiérům církevních památek s jejich velmi cenným historickým inventářem, provedeným takřka výlučně ze dřeva. V převážné většině případů se výstava týkala předmětů odcizených v minulosti ze sakrálních objektů. Umělecká a uměleckořemeslná řezbářská práce byla na výstavě zastupena fotografiemi oltářů, kazatelen, křtitelnice, zpovědnice, lavic, skříní, samostatných soch a dále drobných užitkových a liturgických předmětů, jako jsou například svícny, relikviáře nebo krucifixy a další. Fotografie pocházely opět z bohaté fototéky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

 

Dokumentární, ale zároveň umělecké, vesměs černobílé archivní fotografie dávaly na výstavě vyniknout kráse historických tvarů v jejich hře světla a stínu. V převážné většině případů výstava zachycovala předměty, které byly ze sakrálních objektů odcizeny v minulosti zloději. O jejich dnešním umístění není Národnímu památkovému ústavu zpravidla nic bližšího známo. S největší pravděpodobností však tyto předměty – movité kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty – stále existují. Výstava skýtala příležitost, byť jen skromnou, k tomu, aby se na ně docela nezapomnělo.

Výstava byla přístupná zdarma od 17.12.2013 do 28.2.2014 každý pracovní den od 6 do 18 hodin. Připravil ji kolektiv odborných pracovníků odboru evidence, dokumentace a informačních systémů NPÚ, ÚOP v Plzni pod vedením Aleny Černé (Michaela Nováčková, Lenka Koderová, Radovan Kodera; spolupráce Jaroslava Kováčová).