Výstava Krása starých dřevěných staveb

Letní výstava od května 2013 z cyklu Ze života památek proběhla pod názvem

Krása starých dřevěných staveb.

Výstava upozornila na starou krásu dřevěných, mnohdy již neexistujících staveb v západních Čechách a na bohatství fotosbírky spravované v Plzni Národním památkovým ústavem.

Od počátku šedesátých let 20. století se píše historie fotoarchivu současného Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Již tehdy byla pozornost věnována také památkám lidového stavitelství, zejména stavbám roubeným a hrázděným. Masivní úbytek historické vesnické zástavby v posledních několika desetiletích potvrdil o to větší potřebu chránit a především co nejvíce poznat objekty, které zůstaly zachovány. Fotoarchiv územního odborného pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším sbírkám svého druhu v západních Čechách. Mezi nejcennější snímky logicky patří takové, které zachycují dnes již neexistující situaci. To platí i u drobných historických dřevěných staveb na venkově, které podléhají změnám ve větší míře než monumentální zděné objekty. Během posledních padesáti let zanikly desítky roubených chalup a hospodářských budov. Jejich výběr byl prezentován právě na této výstavě.

 

K výstavě byl publikován článek ve sborníku Památky západních Čech, sv. 3 (2013), s. 130-133.