Výstava Duše krajiny

Od 23. května 2012 do 31. 10. 2012 proběhla výstava s názvem

Duše krajiny – drobné památky v Plzeňském kraji.

Výstava Duše krajiny – drobné památky v Plzeňském kraji ve fotografii představila slohovou a typovou rozmanitost kamenných i zděných božích muk v krajině západních Čech. Boží muka jsou jedním z typů drobných památek spjatých s naší krajinou. Jejich vertikální podoba má evokovat sloup, u kterého byl mučen Kristus. Boží muka byla stavěna jako drobné náboženské stavby či na paměť událostí často spojených se smrtí. Skutečné motivy, které vedly ke stavbě božích muk prezentovaných na výstavě, jsou dnes většinou zapomenuté a nahradily je lidové pověsti.

V krajině západních Čech lze nalézt rozmanité příklady těchto drobných památek, jako jsou zděná lidová boží muka z oblasti Klatovska a jižního Plzeňska či soubor kamenných sloupkových božích muk regionu severního Plzeňska. Malebnými a mnohdy velmi originálními prvky v krajině jsou díla lidových umělců a kameníků. Příkladem mohou být bohatě zdobená sloupková boží muka lidového kameníka Georga Böhma, který působil v první polovině 19. století na Domažlicku a Tachovsku. Na výstavě jsou zastoupeny příklady od nejstarších dochovaných kamenných pilířků s prvky gotické architektury až po boží muka z období 18. a 19. století.

Vystavené fotografie ze sbírky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu byly pořízeny v rozmezí od počátku 60. let 20. století do současnosti jako dokumentační snímky nemovitých kulturních památek. Kvalitou provedení a způsobem zachycení fotografovaného objektu snímky přesahují rámec pouhé fotodokumentace. Výstava Duše krajiny svou formou navazuje na loňskou výstavu Romantický sen, kdy byly fotografie z archivu plzeňského pracoviště veřejnosti prezentovány jako soubor uměleckých fotografií poprvé.

 

K výstavě byl publikován článek ve sborníku Památky západních Čech , sv. 2 (2012), s. 101.