Výstava Romantický sen

Výstava

Romantický sen, šlechtická sídla z období romantismu a historismů ve fotografii,

představila průřez aristokratickými sídly západních Čech, která byla upravena v průběhu 19. století ve stylu romantismu a historizující architektury, především v novogotickém tvarosloví.

Inspiračními zdroji pro tyto stavby byla jak západoevropská středověká architektura, tak později italská renesance a domácí stavební tradice. Na výstavě se objevily snímky zachycující jednu z nejstarších romanticky upravených staveb v českých zemích (zřícenina hradu Březina na Rokycansku) až po eklektickou architekturu konce 19. století (zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku).

Výběr fotografií byl zaměřen na exteriéry staveb, protože náplň budov byla po druhé světové válce změněna a dobové interiéry se zachovaly v původním stavu jen zřídka. Snahou autorů výstavy bylo upozornit i na méně známá šlechtická sídla regionu. V tomto směru mohla být výstava inspirací k výletům za romantickými a historizujícími sídly.

Vystavené fotografie ze sbírky našeho pracoviště byly pořízeny v rozmezí od počátku 60. let 20. století do současnosti jako dokumentační snímky památek. Kvalitou provedení a způsobem zachycení fotografovaného objektu snímky přesahují rámec pouhé fotodokumentace. Takto, jako soubor uměleckých fotografií, byly veřejnosti prezentovány poprvé.

Svým zaměřením se výstava vázala k tématu Národního památkového ústavu pro červenec až září 2011, jehož název zněl „Romantický sen. Dědictví 19. století v památkovém fondu“.

Výstava byla otevřena od 15. 6. 2011 do 31. 10. 2011 v mázhauzu domu U Zlatého slunce, Prešovská 7, Plzeň, ve všedních dnech od 6 do 18 hod.

 

K výstavě byl publikován článek ve sborníku Památky západních Čech, sv. 1 (2011), s. 116-117.