Výstava Podpora zachování kulturního dědictví a péče o kulturu v rámci dotačních a grantových programů Plzeňského kraje

Dne 19. listopadu 2009 proběhla v budově NPÚ ÚOP v Plzni vernisáž výstavy

„Podpora zachování kulturního dědictví a péče o kulturu v rámci dotačních a grantových programů Plzeňského kraje“.

Tato akce navázala na obdobnou výstavu, která byla zrealizována na půdě plzeňského územního odborného pracoviště již v roce 2008. Výstava vznikla ve spolupráci pracovníků  NPÚ ÚOP v Plzni a pracovníků Krajského úřadu Plzeňského kraje, vernisáže se účastnili zástupci většiny obcí s rozšířenou působností na území plzeňského regionu. Pro návštěvníky byla připravena kolekce panelů zobrazující obnovu památkového fondu na území Plzeňského kraje a základní přehled kulturních akcí, které byly podpořeny z dotačních a grantových programů Plzeňského kraje v roce 2009.