Nominace z Plzeňského kraje na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2016

Územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu stanovilo dvě nominace na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2016, a to v kategorii obnova a restaurování památky ve prospěch investora postupné obnovy interiérů zámku v Trpístech (okr. Tachov) a zároveň jeho majitele D. A. Malika, a v kategorii objev-nález roku ve prospěch Západočeského muzea v Plzni za archeologický nález zbytků fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích (okr. Domažlice).

Trpisty, zámek, obnova Velkého sálu a místností v 1. a 2. patře

Zámek v Trpistech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropských v 18. století. Stavba byla zahájena v roce 1729 podle plánů od architekta Jakuba Augustona ml. a dokončena v polovině 18. století. Od doby svého vzniku prodělala zámecká budova různé stavební úpravy, avšak jako celek si uchovala původní slohový výraz exteriéru, dispoziční uspořádání a také velké množství prvků staré umělecké, uměleckořemeslné a řemeslné povahy, včetně nástěnných maleb

Loňská etapa celkové památkové obnovy hlavní zámecké budovy navázala na předtím dokončenou obnovu interiérů 1. patra zámku a dvou oválných sálů v přízemí – vstupního vestibulu a sally terreny. Byla restaurována původní podlaha (dřevěná parketová rámová) a nástěnná, resp. nástropní výmalba tzv. Velkého sálu včetně dílčích oprav plastických architektonických a dekorativních prvků, např. z umělého mramoru. Ve 2. patře byly obnoveny fakticky všechny místnosti (obnova podlah, truhlářských prvků, vnitřních omítek, výmalba, atd.). Některé interiéry byly reinstalovány vnitřním zařízením přiměřeně jejich památkové hodnotě.

Uvedená akce je svým způsobem vyvrcholením jedné z etap postupné celkové obnovy památky jejím vlastníkem. Jde o vzorově provedenou památkovou obnovu a restaurování historických interiérů s důrazem na zachování a prezentaci všech jejich původních uměleckých, uměleckořemeslných a řemeslných prvků.

Archeologický nález zbytků fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích

K objevu došlo na podzim roku 2016 při záchranném archeologickém výzkumu, který byl vyvolán záměrem stavby rodinného domu. Výzkum provedlo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Tvrz ve Vidicích je v písemných pramenech nepřímo prvně zmiňována k roku 1362. Na mapě tzv. josefovského vojenského mapování z let 1764 –1768 je zobrazena jako stavba s kruhovým příkopem. Dochované stavby panského dvora v areálu tvrziště byly odstraněny po roce 1960, stáje a stodoly zhruba o dvacet let později. Při této devastaci byly pravděpodobně zničeny i nadzemní pozůstatky středověké tvrze.  

Výzkum potvrdil vysoký archeologický potenciál území. Míra zachování i rozsah odkryté fortifikace (hradby) zaniklé tvrze jsou v kontextu západních Čech zcela unikátní.

Významné je, že kvůli velkému významu archeologického nálezu se ustoupilo od záměru postavit na pozemku rodinný dům.

Fotografie ke stažení