Nástěnná a stropní výmalba velkého sálu v zadní budově zámku v Nebílovech

Obnovu Tanečního sálu v Nebílovech, jenž byl v roce 2014 znovu zpřístupněn pro veřejnost, lze považovat za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách za posledních několik let. Restaurátorka ak. mal. Karine Artouni byla nominována plzeňskými památkáři na udělení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2013 a získala zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

  • Nebílov, zámek. Zadní budova.  Pohled na část sálu.

    Nebílov, zámek. Zadní budova. Pohled na část sálu.

Barokní zámek v Nebílovech, který je od roku 1963 nemovitou kulturní památkou, byl vystavěn v letech 1705 až 1719 na místě gotické a renesanční tvrze plzeňským stavitelem Jakubem Augustonem ml. podle předlohy vypracované vídeňským dvorním architektem Johannem Lucasem von Hildebrant. V 80. letech 18. století prošel stavebními úpravami a během následující dekády vyzdobil malíř Antonín Tuvora stěny a klenbu hlavního sálu zadní budovy zámku výmalbou provedenou technikou al secco s množstvím jemných detailů, v níž se pojí klasicistní forma s prvky rokoka. V letech 1967–1969 sejmul nástropní malbu ak. mal. Vlastimil Berger a jejích 646 dílů bylo uskladněno v budově zámku. V letech 1989, 1991 a 2007 prošly sejmuté části malby revizí a v roce 2012, po další revizi a úpravě omítek klenby sálu, započaly práce na zpětném osazení; v listopadu téhož roku bylo restaurování nástropní malby kompletně dokončeno.

V roce 2013 se práce soustředily na restaurování maleb na stěnách. Také v tomto případě bylo nutné část výmalby sejmout. Protože na stěnách se nacházelo množství různě starých tmelů, bylo třeba vypracovat koncept jejich zachování a odstraňování tak, aby byly restaurovány ve vztahu k nástropní malbě a aby se z jejich autentického stavu zachovalo co nejvíce. Restaurátorské práce prováděla ak. mal. Karine Artouni se svým týmem.

Náročným a pečlivě provedeným restaurátorským zásahem se po 45 letech podařilo dokončit záchranu nástěnné a nástropní malby v Nebílovech, která je svým rozsahem ojedinělá. Na restaurování poskytlo finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR. Obnovený sál zámku v Nebílovech s malbami Antonína Tuvory, jehož práce zdobí například nedaleký klasicistní lovecký zámek Kozel, ale i řadu pražských paláců či klasicistní komnatu a čínský salon v Břevnovském klášteře, tak mohl být v sezoně 2014 zpřístupněn veřejnosti.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...

Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

V rámci projektu Historie v terénu – Litvínovsko se skupina odborníků od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí. Informace široké veřejnosti...

Cena NPÚ